Mežs

Valsts mežos izcirstās koksnes apjoms 2009. gadā palielinājies, bet pārējos mežos samazinājies

Valsts meža dienests (VMD)
11.03.2010

2009. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir nocirsts par 1,77 miljoniem kubikmetru vairāk. Izcirstās koksnes apjoms valsts mežos ir palielinājies par 2,19 miljoniem kubikmetru, bet pārējos mežos izcirstais koksnes apjoms ir samazinājies par 0,42 miljoniem kubikmetru.


Valsts mežos izcirstās koksnes apjoms 2009. gadā palielinājies, bet pārējos mežos samazinājies

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas 2009. gadā izcirstais koksnes apjoms ir 10,73 miljoni kubikmetru, no kuriem 7,73 miljoni kubikmetru (72,04% no kopējā izcirstā koksnes apjoma) iegūti valsts mežos un 3,00 miljoni kubikmetru (27,96% no kopējā izcirstā koksnes apjoma) iegūti privāto meža īpašnieku, pašvaldību un citu meža īpašnieku mežos.

2009. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir nocirsts par 1,77 miljoniem kubikmetru vairāk. Izcirstās koksnes apjoms valsts mežos ir palielinājies par 2,19 miljoniem kubikmetru, bet pārējos mežos izcirstais koksnes apjoms ir samazinājies par 0,42 miljoniem kubikmetru.

Pārējos mežos reāli izcirstais koksnes apjoms turpina samazināties no 2003. gada. 2009. gadā  izcirstie 3,00 miljoni kubikmetru ir 2,5 reizes mazāk kā 2003. gadā izcirstais koksnes daudzums (7,53 milj. kubikmetru).

Dati par faktiski izcirsto koksnes daudzumu iegūti no pārskatiem, ko snieguši meža īpašnieki un tiesiskie valdītāji par 2009. gadā veikto saimniecisko darbību meža zemēs un šī informācija fiksēta Meža valsts reģistrā. Ja informācija par iepriekšējā gadā veikto saimniecisko darbību netiek iesniegta, vai Valsts meža dienesta darbiniekiem rodas šaubas par informācijas patiesumu - tā tiek pārbaudīta apsekojot stāvokli dabā. Izcirstajos apjomos norādīti likvīdās koksnes kubikmetri.

Valsts meža dienests (VMD)

x

Paroles atgadināšana