Mežs

Apliecinājumos uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms - par 27% lielāks nekā attiecīgajā laika posmā 2009. gadā

Valsts meža dienests (VMD)
17.03.2010

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas plānotais koksnes ciršanas apjoms meža īpašnieku un tiesisko valdītāju līdz 2010. gada 28. februārim izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai (kopā ar 2009. gada nogalē izņemtajiem apliecinājumiem), kopumā ir 9,83 milj. kubikmetru (7,35 milj. kubikmetru valsts mežos**, bet pārējos mežos*** 2,48 milj. kubikmetru). Tas ir par apmēram 27% lielāks nekā uzrādītais plānotais apjoms tādā pašā laika posmā 2009. gadā.


Apliecinājumos uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms  - par 27% lielāks nekā attiecīgajā laika posmā 2009. gadā

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas plānotais koksnes ciršanas apjoms meža īpašnieku un tiesisko valdītāju līdz 2010. gada 28. februārim izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai (kopā ar 2009. gada nogalē izņemtajiem apliecinājumiem), kopumā ir 9,83 milj. kubikmetru (7,35 milj. kubikmetru valsts mežos**, bet pārējos mežos*** 2,48 milj. kubikmetru). Tas ir par apmēram 27% lielāks nekā uzrādītais plānotais apjoms tādā pašā laika posmā 2009. gadā.

Februārī meža īpašnieki un tiesiskie valdītāji izņēmuši 8418 apliecinājumus koku ciršanai* (tajā skaitā:  valsts mežos – 1835 un pārējos mežos – 6583). Kopējais plānotais koku ciršanas apjoms*, kas uzrādīts februārī izņemtajos apliecinājumos, ir 1,44 milj. kubikmetru – valsts mežos 0,48 milj. kubikmetru, bet pārējos mežos – 0,96 milj. kubikmetru.

Šā gadā pirmajos divos mēnešos, ciršanas apliecinājumos uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms kopumā, salīdzinot ar iepriekšējā gada diviem mēnešiem, ir būtiski palielinājies un tas ir par 2,07 milj. kubikmetru lielāks. Salīdzinot ar 2009. gada divos mēnešos apliecinājumos koku ciršanai uzrādīto apjomu, 2010. gada divos mēnešos uzrādītais ieplānotais ciršanas apjoms valsts mežos ir palielinājies par 1,25 milj. kubikmetru, bet pārējos mežos plānotais koku ciršanas apjoms ir palielinājies par 0,82 milj. kubikmetru.

Piezīmes: * Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts plānotais koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.

** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži,   zinātniskie meži

 ***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

Valsts meža dienests (VMD)

x

Paroles atgadināšana