Mežs

AS "Latvijas valsts meži" izsludinās nepārtraukto piedāvājumu un jaunu pakalpojumu sanitārajās cirtēs

Vineta Kalve , Meža Avīze
07.04.2010

Tiem uzņēmumiem, kuri pagājušajā gadā apaļkoksni ieguva augošu cirsmu izsolēs, šogad a/s «Latvijas valsts meži» nepieciešamo izejvielu piedāvās nopirkt jau gatavu sortimentu veidā, bet cirsmu izstrādātājiem sagatavots piedāvājums jauna veida pakalpojuma sniegšanai, ziņo laikraksts "Meža Avīze".

Lai nodrošinātu pieejamību apaļkoksnei mazajiem kokrūpniekiem un zāģētavām, kurus interesē specifisks sortiments vai mazi apjomi, bet kuri dažādu iemeslu dēļ to nevarēja iegādāties gada sākumā, lai nodrošinātu ražošanu, a/s «Latvijas valsts meži» (LVM) tuvākajā laikā plāno piedāvāt papildus koksnes apjomus apaļkoksnes sortimentu piegāžu veidā, bet izstrādātājiem tikko piedāvāts mežizstrādes pakalpojums sanitārajās cirtēs,» atklāj a/s «Latvijas valsts meži» struktūrvienības «Apaļkoksnes piegādes» direktors Andris Balodis.

Pieprasījums pēc koksnes palielinās

Kopējais koksnes piedāvājums Latvijā pēdējā gadā ir izmainījies. Samazinoties importam un piedāvājumam no privātajiem mežiem, stabils palicis LVM piedāvājums no valsts mežiem un klāt nācis koksnes apjoms, kas paredzēts atbalstam pārstrādes rūpniecībai, lai nodrošinātu iepriekšējā gada jaudas.

«Lai gan ražošanas jaudas Latvijā nav būtiski samazinājušās, kopējā pieejamā koksnes izejvielu apjomā ir vērojams samazinājums. LVM piedāvājums tirgū nenodrošina visas Latvijas pārstrādes jaudas un visu uzņēmumu vajadzības, tādēļ uzņēmējiem vienmēr ir jādomā par papildus apaļkoksnes ieguves iespējām, jo LVM var nodrošināt ar apaļkoksni tikai atbilstoši gada noteiktā apjoma iespējām,» norāda A. Balodis.

Pārdod apaļkoksni ar pievienotu vērtību

Lēmums par cirsmu izsoļu kā pārdošanas veida izbeigšanu balstīts uz valsts mežu īpašnieka uzstādīto stratēģiju, kuru realizē LVM, norāda A. Balodis: «Augošu koku tirdzniecības pārtraukšana un pāreja tikai uz sortimentu ražošanu un tiešo piegāžu organizēšanu pārstrādes uzņēmumiem ietilpa šīs stratēģijas realizējamajos uzstādījumos. Savam produktam, ko ražojam – apaļkoksnei, pievienojam klāt vērtību, kas ir gan kvalitāte un pircēja vajadzībām atbilstoša specifikācija, gan garantētas piegādes, un abpusēji saskaņots piegāžu grafiks, kas interesē arī pircējus – apaļo kokmateriālu sortimentu pārstrādātājus.»

Nepārtrauktais piedāvājums mazajiem kokrūpniekiem

Kā atklāj LVM «Apaļkoksnes piegādes» direktors, izejot no šīs stratēģijas, LVM šobrīd strādā, lai nodrošinātu pieejamību izejvielai pēc iespējas plašākam pircēju lokam – gan lieliem, gan maziem kokapstrādes uzņēmumiem. «Darbu pie tā iesākām jau pagājušā gada rudenī, kad izsludinājām pārdošanas konkursu, kurā piedāvāto sortimentu apjomu sadalījām sīkākās pakās. Tas LVM sadarbības partneriem apaļkoksnes iegādē deva plašākas iespējas piedāvājumu izteikšanas, izsoles un līgumu slēgšanas laikā. Darbs pie apaļkoksnes sortimentu plašākas pieejamības nodrošināšanas turpinās, un šobrīd tiks veidots nepārtrauktais piedāvājums starp lielajiem pārdošanas konkursiem – rudens un pavasara izsoli, kas norisinās divas reizes gadā,» norāda A. Balodis.

Pēc viņa teiktā, nepārtrauktais piedāvājums dos iespēju uzņēmējiem, kuriem ir vajadzība vai interese pēc neliela apjoma apaļkoksnes sortimentiem, sniegt savu cenu piedāvājumu un labākās cenas piedāvāšanas gadījumā nonākt līdz līgumam ar LVM.

Tiem kokapstrādes uzņēmumiem reģionos, kas ir pārstrādājuši nelielus apaļkoksnes apjomus, tas ir būtisks jaunums, jo plānoti tieši maza apjoma piedāvājumi. «Apjomi no kubikmetru un sortimentu kvalitātes viedokļa nebūs pietiekoši interesanti lielajiem koksnes pārstrādes uzņēmumiem. Tiks piedāvāti gan lapu koku zāģbaļķi gan lauzta, gan kaltusi koksne – zemas kvalitātes zāģbaļķi, uz kuru pārstrādi ir specializējušies daudzi mazie koksnes pārstrādes uzņēmumi,» uzsver A. Balodis.

Jauna veida pakalpojums sanitārajās cirtēs

Izstrādātājiem līdz 8. aprīlim iespējams iesniegt piedāvājumus LVM iepirkumam mežizstrādes pakalpojumiem sanitārajās cirtēs, kas katru gadu jāveic mežā. Kā norāda A. Balodis, parasti tie nav lieli apjomi uz vienu hektāru, kas agrāk tika piedāvāti cirsmu izsolēs, taču tas būs nedaudz cita veida mežizstrādes pakalpojums salīdzinot ar tiem, ko LVM līdz šim pirkusi.

«LVM plānošanas speciālists, apzinot veicamo darbu apjomu, izvērtēs arī blakus pieguļošos kvartālus, vienlaicīgi plānojot pēc iespējas vairāk darbības vienā kvartālā – kopšanas cirtes, sniega radītos postījumus, izgāzto, lauzto koku izstrādi. Tas dos iespēju gan izdarīt darbus, uzlabot meža sanitāro stāvokli, tajā pašā laikā iegūstot lielāku koksnes apjomu, un būs ekonomiski pamatotāk mežizstrādes pakalpojuma sniedzējam maza apjoma izstrādes organizēšanai,» spriež LVM «Apaļkoksnes piegādes» direktors.

Balstoties uz ekonomiskajiem un praktiskajiem apsvērumiem, LVM ir nonākusi pie secinājuma, ka šāda veida maza apjoma mežizstrādes organizēšanai nebūs piemērota profesionālā mežizstrādes tehnika. Kokmateriālu sagatavošanā, veicot sanitāro ciršu izstrādi, tiks piesaistīti koku gāzēji ar motorzāģiem, savukārt kokmateriālu pievešanā varēs izmantot darbam mežā speciāli aprīkotu lauksaimniecības traktoru ar meža piekabi.

Tas būs racionālāk no izmaksu viedokļa, kā arī dos iespēju piekļūt koksnei tur kur tā atrodas, nesabojājot paliekošo mežaudzi.

Pakalpojumu sniedzējiem izvirzītas konkrētas prasības konkursa nolikumā, norāda A. Balodis, piebilstot, ka vērtējumā tiks ņemts vērā ne tikai finanšu piedāvājums, bet arī ziņas par nodokļu nomaksu, tehnikas atbilstība prasībām u.c.. Piemēram, kokgāzējiem kā obligāta prasība būs speciālā darba apģērba esamība, kā arī prasība strādāt divatā vienā cirsmā. Tas viss, lai cilvēki būtu pasargāti no nelaimes gadījumiem!

«Šis pavisam jauna veida piedāvājums jau šogad daudziem uzņēmējiem nodrošinās stabilāku ilgāka termiņa sadarbību un iespēju attīstīt pakalpojumu šajā virzienā, kā arī sava uzņēmuma biznesu, jo kopējais piedāvātais mežizstrādes pakalpojuma apjoms ir līdz pat 500 000 m3 un līgumi tiks slēgti uz vienu gadu. Pēc mūsu aprēķiniem būs nepieciešami ap 300 koku gāzēju un kā minimums 35 lauksaimniecības traktoru ar meža piekabēm,» ir pārliecināts Andris Balodis.

LVM izsludina iepirkuma procedūru «Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot sanitārās cirtes, 2010. gadā»

AS «Latvijas valsts meži» struktūrvienība LVM Apaļkoksnes piegādes izsludina iepirkuma procedūru «Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot sanitārās cirtes, 2010. gadā». Iepirkuma priekšmets ir mežizstrādes pakalpojumu sniegšana pasūtītājam, bet konkrēti – meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku un citādi bojāto, sauso, kā arī vēja gāzto un lauzto koku nozāģēšana, izstrādājot sanitārās cirtes, un sagatavoto apaļo kokmateriālu sortimentu pievešana līdz ceļam atbilstoši tehniskajai specifikācijai un iepirkuma līguma projektam.

Kopējais iepirkuma priekšmeta pamata apjoms ir 500 000 m3, kas sadalīts astoņās iepirkuma daļās. Iepirkuma procedūras rezultātā paredzēts slēgt iepirkuma līgumus ar termiņu no 2010. gada maija līdz 2011. gada 30. aprīlim.

Nolikums un tā pielikumi, kas ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa, ir brīvi elektroniski pieejami AS «Latvijas valsts meži» mājas lapā internetā: www.lvm.lv  sadaļā «Profesionāļiem» (apakšsadaļā «Mežizstrāde» – Piedāvājums un apakšsadaļā «Iepirkumi, konkursi»– Iepirkumi no 20 000 LVL – Citi).

Kontaktpersona: AS «Latvijas valsts meži» struktūrvienības LVM Apaļkoksnes piegādes Mežizstrādes daļas vadītājs Juris Mālakalns, tālr.67805075, mob. tālr.26313300. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2010. gada 8. aprīlis plkst. 15.00.

Meža Avīze

x

Paroles atgadināšana