Mežs

Apliecinājumos uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms - par 21% lielāks nekā attiecīgajā laika posmā 2009. gadā

Valsts meža dienests (VMD)
13.04.2010

Apliecinājumos uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms  - par 21% lielāks nekā attiecīgajā laika posmā 2009. gadā

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas – meža īpašnieku un tiesisko valdītāju līdz 2010. gada 31. martam izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai (kopā ar 2009. gada nogalē izņemtajiem apliecinājumiem) uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms kopumā ir 10,59 milj. kubikmetru (7,61 milj. kubikmetru valsts mežos**, bet pārējos mežos*** 2,98 milj. kubikmetru ). Tas ir par apmēram 21% lielāks kā uzrādītais plānotais apjoms tādā pašā laikposmā 2009. gadā.

Martā meža īpašnieki un tiesiskie valdītāji izņēmuši 4484 apliecinājumus koku ciršanai*, tas ir uz pusi mazāk kā februārī, (tajā skaitā:  valsts mežos – 793 un pārējos mežos – 3691). Kopējais plānotais koku ciršanas apjoms*, kas uzrādīts martā izņemtajos apliecinājumos, ir 760 tūkst. kubikmetru, kas arī ir uz pusi mazāk kā iepriekšējā mēnesī. Martā apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais apjoms – valsts mežos 260 tūkst. kubikmetru, bet pārējos mežos – 500 tūkst. kubikmetru.

Šā gadā pirmajos trīs mēnešos, ciršanas apliecinājumos uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms kopumā, salīdzinot ar iepriekšējā gada trīs mēnešiem, ir būtiski palielinājies un tas ir par 2,27 milj. kubikmetru lielāks. Kopumā salīdzinot ar 2009. gada trīs mēnešos apliecinājumos koku ciršanai uzrādīto apjomu, 2010. gada trīs mēnešos uzrādītais ieplānotais ciršanas apjoms valsts mežos ir palielinājies par 1,28 milj. kubikmetru, bet pārējos mežos plānotais koku ciršanas apjoms ir palielinājies par 0,99 milj. kubikmetru.


Piezīmes:
* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts plānotais koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.

** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži,   zinātniskie meži

 ***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

Valsts meža dienests (VMD)

x

Paroles atgadināšana