Mežs

Lietuvā tiks ieviesta automātiskā mežu ugunsdrošības novērošanas sistēma

Nac.ag. LETA
14.04.2010

Lietuvā tiks ieviesta automātiskā mežu ugunsdrošības novērošanas sistēma. Jau 2007. gadā valstī tika veikts pētījums par šādas sistēmas modeļa izveidi.

Izvērtējot pētījuma rezultātus, tehniskā komisija atzinusi, ka automātiskos ugunsdzēsības uzraudzības sistēmu detektorus lietderīgi izvietot mobilo sakaru operatoru torņos, kuri ir daudz augstāki par esošajiem ugunsdrošības novērošanas torņiem un nodrošināti ar elektroenerģiju un aizsardzības sistēmām. Vienlaikus mežniecībām samazinātos izdevumi par ugunsdrošības novērošanas torņu remontu.

Maksimālā paredzētā summa, kas var tikt atvēlēta mežu automātisko ugunsdzēsības uzraudzības sistēmu iegādei un ieviešanai Lietuvas lauku attīstības 2007.-2013. gada programmas projektā "Mežkopības potenciāla atjaunošana un preventīvo pasākumu ieviešana", ir 52,5 miljoni litu (10,7 miljoni latu). Finansēt paredzēts līdz 80% no visām projekta izmaksām.

Pēc sistēmas demonstrēšanas Varēnas virsmežniecībā tehniskā komisija un eksperti izstrādājuši tās tehnisko specifikāciju un Lietuvas Ģenerālvirsmežniecība parakstījusi provizorisku līgumu par šādas sistēmas izveidi.

Lietuvā ik gadu izceļas vidēji 600 līdz 800 meža ugunsgrēku, kuros gada laikā izdeg aptuveni 300 hektāru mežu.

Nac.ag. LETA

x

Paroles atgadināšana