Mežs

2009. gadā 1395 meža apsaimniekošanas un izmantošanas regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi

Aija Zariņa, AgroPols
15.04.2010

Valsts meža dienests (VMD)  ir apkopojis datus par konstatētajiem meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem 2009. gadā, informē VMD preses sekretāre Selva Šulce. Apkopotā informācija liecina, ka pagājušajā gadā konstatēti 1395 meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi. 1281 gadījumos no konstatētajiem par pārkāpumu sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli, kas ir mazāk kā 2008. gadā, kad par pārkāpumiem tika sastādīti 1560 administratīvā pārkāpuma protokoli.

S. Šulce atzīmē, ka lielākais vairums no 2009. gadā konstatēto pārkāpumu skaita bija meža atjaunošanas prasību pārkāpumu gadījumi. Kopumā pagājušajā gadā par šiem pārkāpumiem sastādīti 723 administratīvā pārkāpuma protokoli, kas ir par 124 mazāk kā 2008. gadā. Salīdzinoši pa virsmežniecībām lielākais šāda veida pārkāpumu skaits (179 pārkāpumi) konstatēts Ziemeļvidzemes virsmežniecībā (bijušie Valmieras, Valkas un Cēsu rajoni), kas, iespējams, saistīts ar salīdzinoši lielo meža īpašnieku skaitu šajā teritorijā. Samērā daudz šādu pārkāpumu (165) konstatēts arī Dienvidlatgales virsmežniecībā (bijušie Krāslavas, Daugavpils un Preiļu rajoni) un Ziemeļaustrumu virsmežniecībā (bijušie Gulbenes, Madonas un Alūksnes rajoni) - 103 pārkāpumi.

Otru ievērojamāko daļu no konstatētajiem pārkāpumiem veido patvaļīgas augošu koku ciršanas gadījumi. Pagājušajā gadā konstatēti 347 šādi pārkāpumi, kas ir par 51 pārkāpumu mazāk, salīdzinot ar 2008. gadu, kad tika konstatēti 398 patvaļīgas augošu koku ciršanas gadījumi. No minētajiem pārkāpumiem valsts mežos konstatēti 126 pārkāpumu gadījumi, pārējos mežos - 221 gadījumi. Kopumā nelikumīgi izcirsta koksne gandrīz 8 tūkstošu kubikmetru apmērā, nodarot videi kaitējumu, kas aprēķināti kā mežam nodarītie zaudējumi 445,7 tūkstošu latu apmērā, tai skaitā, valsts mežos - 96,5 tūkstoši latu un pārējos mežos 349,2 tūkstoši.

Par konstatētajiem meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem VMD amatpersonas 2009. gadā pieņēmušas 723 lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu. Vainīgajām personām uzlikto administratīvo sodu apmērs kopā bija 50774 lati. Tai skaitā administratīvais sods vainīgajām personām par meža atjaunošanas prasību pārkāpumiem uzlikts 444 gadījumos ar kopējo uzlikto naudas sodu summu 35 597 lati un par augošu koku patvaļīgu ciršanu - 66 gadījumos ar kopējo uzlikto naudas sodu summu 4872 lati.

Pārkāpējiem bez administratīvās atbildības pārējos gadījumos uzsākti kriminālprocesi vai lietas izbeigtas.

2009. gadā par meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu neievērošanu uzliktais sods kopumā labprātīgi samaksāts vai piedzīts 25 407 latu apmērā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana