Mežs

"Meža dienu 2010" pasākumu devīze - "Par zaļu un neatkarīgu Latviju!"

Māra Mīkule, LR Zemkopības ministrija (ZM)
22.04.2010

Šogad meža nozare atsaucoties Valsts prezidenta, Meža dienu patrona Valda Zatlera aicinājumam sadarbībā ar Latvijas Pašvaldības savienību Latvijas Neatkarības svētku un Meža dienu laikā aicināja APZAĻUMOT LATVIJU, lai mūsu valsts kļūtu bagātāka un krāšņāka ar jauniem koku stādījumiem, alejām, birzīm un parkiem.

Aicinājums guvis necerētu atsaucību - Zemkopības ministrija saņēmusi vairāk nekā 550 pasākumu pieteikumu. Meža dienu pasākumi notiek Latvijas pagastos, novados, mazās un lielās pilsētās, piedaloties skolu jaunatnes, meža nozares pārstāvjiem un ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

"Šīs ir īpašas Meža dienas, jo rīkotas par godu Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas 20. gadadienai. Esmu gandarīts, ka ik gadu Meža dienu norisē iesaistās aizvien vairāk Latvijas iedzīvotāju. Šogad ļoti aktīvi dažādu meža pasākumu organizēšanā ir novadi, mazas un lielas Latvijas pilsētas. Un prieks par to, ka meža darbos aizvien vairāk piedalās skolēni un jaunieši, " - tā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Arī Latvijas Pašvaldības savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis uzsvēra: "Meža dienas ir kā pateicība Latvijas mežiem - gan tagad, gan pirms divdesmit gadiem meži bija pamats tautsaimniecības attīstībai, kas būtiski ietekmēja neatkarīgas Latvijas izveidošanu".

Meža nozare ar Meža attīstības fonda atbalstu ir radusi iespēju finansiāli sekmēt to pašvaldību ieceres, kuras visaktīvāk iesaistījušās Meža dienas pasākumu rīkošanā, veltot tos Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas 20. gadadienai.

Pie Auces vidusskolas tiks ierīkota Neatkarības aleja. Jau 1935.gada pavasarī netālu no Auces toreizējās pamatskolas sāka veidot aleju, kas toreiz tika veltīta Kārlim Ulmanim, bet iecerei izveidot parku, vēsturiskajiem notikumiem attīstoties, nebija lemts īstenoties.

Kārķos Meža dienu organizēšanai ir stipras un ilgstošas tradīcijas. Tās rīkotas jau pirmajā brīvvalsts laikā, taču kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas šīs būs septītās Meža dienas Kārķos un pirmo reizi - kā Valkas novada Meža dienu noslēguma pasākums. Kārķu pagastā paredzēts nostiprināt dižkoku, kurus 1936. gadā stādījis Kārlis Ulmanis un sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš, vēl paredzēts parka teritorijā izzāģēt sausos un bīstamos kokus.

Savukārt Kursīšu pagastā stādīs Neatkarības birzi 0,5 ha lielā teritorijā. Dabas parka "Daugavas loki" teritorijā Slutišķu sādžā, kura ir unikāla ar savu vēsturisko apbūves stilu, karengravām un viduslaiku apbedījumu vietu, iestādīs 20 ozolus, kas simbolizēs Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienu.

Priekuļu centrā tiks izveidots jauns parks - dzīvesprieka un cerību parks, parkā tiks stādīti kokaugi, kuri ar krāsainām lapām, krāšņiem ziediem un interesantām formām radīs vienreizēju krāsu un formu rotaļu.

Arī Ilūkstes novadā kokus stādīs par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienai - Bebrenes muižas parkā un veidos jaunus apstādījumus Ilūkstē un Dvietē.

Tāpat kā iepriekšējos gados, plašu Meža dienu pasākumu kalendāru - 262 pasākumus piedāvā Valsts meža dienests, kurš sadarbībā ar vietējām pašvaldībām ir izveidojis pirmās Meža dienu rīcības komitejas Dagdas novadā, Madonas novadā, Viļakas novadā, Alūksnes novadā, Ventspils novadā un Talsu novadā, lai novadu vadība sadarbībā ar mežniecību turpmāk varētu vēl veiksmīgāk koordinēt Meža dienu darbību attiecīgajā teritorijā.

Arī AS "Latvijas valsts meži" (LVM) mežsaimniecībās notiks pavisam 134 Meža dienu pasākumi, jebkuram interesantam tiek piedāvāta iespēja piedalīties kādā no 32 "Atvērto meža dienu" pasākumiem - meža sakopšanas, putnu būrīšu izlikšanas un tīrīšanas, kā arī meža stādīšanas talkās. Vislatvijas Lielās Talkas dienā - 24. aprīlī LVM apsaimniekotajās teritorijās notiks pavisam 25 dažādi meža un atpūtas vietu sakopšanas pasākumi, iesaistot skolas, pašvaldības, vietējos iedzīvotājus un uzņēmumus, kā arī daudzus citus interesentus.

Arī Latvijas Kokrūpniecības federācija ir aktīva Meža dienu atbalstītāja. A/s "Latvijas Finieris" (LF) jau trīspadsmito gadu rīko Meža dienu pasākumus, kuros piedalās koncerna darbinieki ar ģimenēm, kā arī ministriju, attiecīgo pašvaldību un Valsts meža dienestu pārstāvji, skolēni un skolotāji, kā arī citi interesenti. Kopš 2007. gada notiek arī LF organizētie Meža dienu pasākumi Lietuvā. Atšķirībā no citiem gadiem šogad "Latvijas Finieris" stādīs cirsmās savu jauno produktu - bērzu ar uzlaboto sakņu sistēmu.

SIA "Rīgas Meži" plāno 36 dažādus meža stādīšanas un sakopšanas pasākumus. Vislatvijas talkas norises dienā Mežaparkā notiks "Dziesmotā talka", pēc talkas visi talcinieki tiks aicināti arī uz sadziedāšanos. Savukārt š.g. 4. maijā Mežaparkā Dziesmusvētku alejas sākumā tiks atjaunoti dekoratīvie ceriņu stādījumi. Kopumā šajā pavasarī Rīgas pilsētai piederošajās meža platībās tiks atjaunoti 325 ha meža, iestādot vairāk ne kā 1,5 miljoni jaunu koku.

Ar Meža dienu 2010 pasākumu kalendāru var iepazīties Zemkopības ministrijas mājas lapā: www.zm.gov.lv

LR Zemkopības ministrija (ZM)

x

Paroles atgadināšana