Mežs

Par mežiem, birokrātiju un dējējvistām

Iveta Šulca, Latvijas Avīze (LA)
24.04.2010

Laikrakstā "Latvijas Avīzē" publicēta Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas Ivetas Šulcas atbilde uz kāda meža nozares veterāna atklāto vēstuli. (Agropola pārdomas par šo vēstuli lasīt šeit )  

Aizpagājušajā nedēļā "Latvijas Avīze" publicēja man un Latvijas zemkopības ministram Jānim Dūklavam adresētu atklātu vēstuli ar aicinājumu vienkāršot ES atbalsta piešķiršanu mežsaimniekiem. Tēma ir specifiska un interesē tos, kas saistīti ar mežizstrādi, taču es gribu runāt par cilvēku, kurš nav mierā ar lietu kārtību, pats aktīvi rīkojas un meklē iespējas uzlabot savu situāciju. Eiropas Komisija jau 2007. gada janvārī pieņēma īpašu rīcības plānu ar uzdevumu samazināt ES normatīvu radīto administratīvo slogu par 25% jeb vairāk nekā 40 miljardiem eiro gadā. Tas ir jāizdara līdz 2012. gadam. Vēl atlicis mazliet laika. Bet komisija jau aprēķinājusi, ka līdz šim īstenotie pasākumi jau tagad ļauj ietaupīt 7,6 miljardus eiro gadā. Pāris piemēru: izmaiņas olu marķēšanas noteikumos gadā nelielajām vistu fermām aiztaupa 607 miljonu eiro tēriņus. 2007. gada maijā tika pieņemts lēmums, kas ļauj olas savākt, šķirot un iepakot 10 dienu laikā pēc izdēšanas un atceļ prasību to veikt katru trešo darba dienu, bet vairāk nekā pieci miljoni Eiropas fermu, kurās mīt ne vairāk par 50 dējējvistām, savu ražojumu var nemarķēt. Daudzi droši vien būs dzirdējuši arī par pērn atceltajām "līko gurķu" normām, kas ražotājiem nozīmēja divas stundas lieka darba uz katru tonnu dārzeņu. Izmaiņas nesa ne tikai lielāku dažādību veikalu plauktos, bet arī līdz pat 974 miljonu eiro lielu ietaupījumu. Nelietderīgas prasības, kas tērē uzņēmēju laiku un naudu, – to visskaidrāk redz uzņēmēji paši, un tādēļ ir svarīgi uz tām norādīt un informēt EK. Tad sekos arī vajadzīgās pārmaiņas. Pagājušajā gadā EK aicināja un saņēma aptuveni 500 priekšlikumu dažādu noteikumu vienkāršošanai, un arī tie tiks īstenoti. Arī "Latvijas Avīzē" publicētajā vēstulē minētā problēma – fakts, ka nelielu jaunaudžu īpašnieki nevar saņemt ES atbalstu un paši kopt mežu, – jau ir EK redzeslokā, un komisija tagad vērtē iespējas mainīt attiecīgo regulu, lai saņemt atbalstu būtu vienkāršāk. Vēl nav zināms, vai tas notiks, jo vajadzīgs arī ES dalībvalstu viedoklis. Bet ir skaidrs – ja nebūs aktīvu cilvēku, kas gatavi paši rīkoties, tad nebūs ne priekšlikumu, ne izmaiņu. Ir viegli dziedāt līdzi kādreiz populārajai dziesmai "Eiropa mūs nesapratīs", bet lielākas iespējas tapt sadzirdētiem ir, skaļi runājot par problēmām un piedāvājot risinājumus. Jo vairāk cilvēki noticēs saviem spēkiem un paši aktīvi rīkosies, jo labāk klāsies arī mums visiem kopā. Starp citu, Lisabonas līgums, stājoties spēkā pagājušā gada 1. decembrī, tiesības uz labu pārvaldību un iespēju pilsoņu iniciatīvā pieprasīt pārmaiņas padarījis par vienu no ES darbības stūrakmeņiem.

Latvijas Avīze (LA)

x

Paroles atgadināšana