Mežs

Jūtami pieaug plānotais ciršanas apjoms

Ilze Vabole, AgroPols
24.08.2010

Kā liecina Valsts meža dienesta mājaslapā apkopotā informācija, meža īpašnieku un tiesisko valdītāju līdz 2010. gada 31. jūlijam izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai (kopā ar 2009. gada nogalē izņemtajiem apliecinājumiem) uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms kopumā ir 13,40 milj. kubikmetru (8,78 milj. kubikmetru valsts mežos**, bet pārējos mežos*** 4,62 milj. kubikmetru). Kopumā tas ir par 2,62 milj. kubikmetru vairāk kā uzrādītais plānotais apjoms tādā pašā laikposmā 2009. gadā.


Jūtami pieaug plānotais ciršanas apjoms

Kā liecina Valsts meža dienesta mājaslapā apkopotā informācija, meža īpašnieku un tiesisko valdītāju līdz 2010. gada 31. jūlijam izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai (kopā ar 2009. gada nogalē izņemtajiem apliecinājumiem) uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms kopumā ir 13,40 milj. kubikmetru (8,78 milj. kubikmetru valsts mežos**, bet pārējos mežos*** 4,62 milj. kubikmetru). Kopumā tas ir par 2,62 milj. kubikmetru vairāk kā uzrādītais plānotais apjoms tādā pašā laikposmā 2009. gadā.

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem jūlija mēnesī  izsniegtas atļaujas koku ciršanai  5 148 cirsmās, tas ir gandrīz uz pusi mazāk kā iepriekšējā mēnesī, ( 2 230 cirsmas plānots cirst valsts mežos un 2 918 cirsmas  – pārējos mežos). Kopējais plānotais koku ciršanas apjoms*, kas uzrādīts jūlijā izņemtajos apliecinājumos, ir 980 tūkst. kubikmetru, kas ir par 210 tūkst. kubikmetru vairāk nekā jūnijā. Jūlijā apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais apjoms – valsts mežos 580 tūkst. kubikmetru, kas ir par pusi vairāk nekā jūnijā, bet pārējos mežos – 400 tūkst. kubikmetru, kas savukārt ir par vienu piektdaļu mazāk kā iepriekšējā mēnesī. Valsts mežos plānotā ciršanas apjoma palielinājums jūlija mēnesī ir ievērojami lielāks kā privātajos mežos.

Šā gadā septiņos mēnešos, ciršanas apliecinājumos uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms kopumā, salīdzinot ar iepriekšējā gada septiņiem mēnešiem ir par 2,62 milj. kubikmetru lielāks. Kopumā, salīdzinot ar 2009. gadu, 2010. gada septiņos mēnešos uzrādītais ieplānotais ciršanas apjoms valsts mežos ir palielinājies par 0,69 milj. kubikmetru, bet pārējos mežos plānotais koku ciršanas apjoms ir palielinājies par 1,93 milj. kubikmetru. Septiņos mēnešos plānotā ciršanas apjoma palielinājums pārējos mežos, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada septiņiem mēnešiem, ir ievērojams, tas ir 1,7 reizes lielāks. Pagājušajā gadā pārējos mežos plānotais ciršanas apjoms bija apmēram trešdaļa no valsts mežos plānotā ciršanas apjoma, bet šajā gadā tas ir vairāk kā puse no valsts mežos ciršanai plānotā apjoma.

Piezīmes: * Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts plānotais koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.

** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži,   zinātniskie meži

***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana