Mežs

Ūdensputnu medību sezonas atklāšanā pārbaudīti 1500 mednieki

Selva Šulce, Valsts meža dienests (VMD)
25.08.2010

Pīļu sezonas atklāšanā, veicot pārbaudes medību vietās, Valsts meža dienests konstatējis, ka bijuši 16 dažāda veida pārkāpumi, un 11 medniekiem sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli. Visbiežākie fiksētie pārkāpumi bija ūdensputnu medīšana bez medību tiesību lietotāja atļaujas, pusautomātisku gludstobra medību šaujam ieroču izmantošana, kuros iespējams ievietot vairāk par trim patronām, kā arī svina munīcijas izmantošana vietās, kur tas aizliegts. Šie nav visi pīļu atklāšanas dienā fiksētie pārkāpumi, jo pārbaudes veica arī Valsts policija, Valsts vides dienests un atsevišķos gadījumos arī pašvaldību policija.

Ūdensputnu medību sezonas sākums, kā to paredz Medību noteikumi, ir augusta otrā sestdiena plkst. 16.00, šogad tas bija 14. augustā.

Brīdis, kas tiek atklāta ūdensputnu medību sezona, daudziem medniekiem ir īpašs, kad pusgadu pēc dzinējmedību sezonas beigām var atkal sastapties ar citiem kolēģiem - medniekiem un tāpēc atmosfēra sezonas atklāšanā arī ir īpaša.

Ņemot vērā šo īpašos apstākļus ūdensputnu medību sezonas atklāšanā, tradicionālas ir Valsts meža dienesta un Valsts policijas kontroles medību vietās, lai pārbaudītu, vai tiek ievērotas normatīvajos dokumentos minētās prasības - īpaši Medību noteikumu VI. sadaļā minētās drošības prasības medībās un normatīvajos aktos norādītās prasības saistībā ar medību ieroču pārvadāšanu un glabāšanu.

Un tā - 14. augustā, kad sākās šī gada ūdensputnu medību sezona, Valsts meža dienesta amatpersonas pārbaudīja gandrīz 1500 medniekus. Pastiprināta uzmanība tika veltīta drošības noteikumu ievērošanai ūdensputnu medībās un atbilstošas munīcijas izmantošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kur aizliegtas svina skrotis.

Neskatoties uz it kā nelielo sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu skaitu, medniekiem dodoties medībās un ņemot rokās šaujamieroci, tomēr ir jāievēro visi normatīvajos dokumentos minētie noteikumi un prasības, jo tie nav rakstīti bez pamatojuma.

Valsts meža dienests (VMD)

x

Paroles atgadināšana