Mežs

Kompensāciju maksājumu iesniegumu pieņemšana ELFLA un LAP aktivitātei "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās"


07.10.2010, Aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā (308. kabinetā).

Lauku atbalsta dienests izsludina kompensāciju maksājumu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) aktivitātei "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 748 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai".

Aktivitātei "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" 3. kārtā pieejamais publiskais finansējums - LVL 1 000 000 (viens miljons latu).

Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010. gada 7. oktobra līdz projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, tad Lauku atbalsta dienests publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par kārtas noslēgumu un turpina pieņemt un apkopot projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendārās dienas.

Publikācija LR oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
Informācija

Projekta iesnieguma veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.


Centrālā aparāta un reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir uzrādītas mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Kontakti.
Atbildīgais
LAD

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana