Mežs

Atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana ELFLA un LAP aktivitātei "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana"


07.10.2010,

Aktivitātes "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana" projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā (308. kabinetā).

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) aktivitātei "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana" saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.177 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātē "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana"".

Aktivitātei "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana" 2. kārtā pieejamais publiskais finansējums - LVL 1 000 000 (viens miljons latu).

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010. gada 7. oktobra līdz 2010. gada 8. novembrim.

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Publikācija LR oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"Informācija

Projekta iesnieguma veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.


Centrālā aparāta un reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir uzrādītas mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Kontakti.
Atbildīgais
LAD

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana