Mežs

Privātajos mežos plānotā ciršanas apjoma palielinājums augustā ir ievērojami lielāks nekā valsts mežos

Ilze Vabole, AgroPols
15.09.2010

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem augusta mēnesī izsniegtas atļaujas koku ciršanai 6 522 cirsmās, tas ir par ceturtdaļu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī, (2251 cirsma plānota cirst valsts mežos un 4271 cirsma – pārējos mežos).


Privātajos mežos plānotā ciršanas apjoma palielinājums augustā ir ievērojami lielāks nekā valsts mežos

Kā liecina Valsts meža dienesta mājaslapā apkopotā informācija, meža īpašnieku un tiesisko valdītāju līdz 2010. gada 31. augustam izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai (kopā ar 2009. gada nogalē izņemtajiem apliecinājumiem) uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms kopumā ir 14,48 milj. m3 (9,14 milj. m3  valsts mežos**, bet pārējos mežos*** 5,34 milj. m3 ). Kopumā tas ir par 3,06 milj. m3 vairāk nekā uzrādītais plānotais apjoms tādā pašā laikposmā 2009. gadā.

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem augusta mēnesī  izsniegtas atļaujas koku ciršanai  6 522 cirsmās, tas ir par ceturtdaļu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī,  (2251 cirsma plānota cirst valsts mežos un 4271 cirsma  – pārējos mežos). Kopējais plānotais koku ciršanas apjoms*, kas uzrādīts augustā izņemtajos apliecinājumos, ir 1,08 milj. m3, kas ir par 100 tūkst. m3 vairāk nekā jūlijā. Augustā apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais apjoms – valsts mežos 360 tūkst. m3, kas ir uz pusi mazāk kā jūlijā, bet pārējos mežos – 720 tūkst. m3, kas savukārt ir gandrīz divas reizes vairāk nekā iepriekšējā mēnesī. Privātajos mežos plānotā ciršanas apjoma palielinājums augusta mēnesī ir ievērojami lielāks nekā valsts mežos.

Šā gadā astoņos mēnešos, ciršanas apliecinājumos uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms kopumā, salīdzinot ar iepriekšējā gada astoņiem mēnešiem ir par 3,06 milj. m3 lielāks. Kopumā, salīdzinot ar 2009. gadu, 2010. gada astoņos mēnešos uzrādītais ieplānotais ciršanas apjoms valsts mežos ir palielinājies par 0,69 milj. m3, bet pārējos mežos plānotais koku ciršanas apjoms ir palielinājies par 2,37 milj. m3. Plānotā ciršanas apjoma palielinājums pārējos mežos ir 3,4 reizes lielāks salīdzinājumā ar plānotā ciršanas apjoma pieaugumu valsts mežos. Pagājušajā gada astoņos mēnešos pārējos mežos plānotais ciršanas apjoms bija apmēram trešdaļa no valsts mežos plānotā ciršanas apjoma, bet šajā gadā tas ir vairāk nekā puse no valsts mežos ciršanai plānotā apjoma.

2008., 2009., 2010. gada no 1. janvāra līdz 31. augustam apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms

Piezīmes: * Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts plānotais koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.

** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži,   zinātniskie meži

***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana