Mežs

Vienkāršo procedūru, kādā jāziņo par bojā gājušiem medījamiem dzīvniekiem

Aija Zariņa, AgroPols
28.09.2010

Valdība 28. septembrī apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2003. gada 23. decembra noteikumos Nr. 760 "Medību noteikumi", informēja ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Viktorija Kalniņa.

Šobrīd noteikumi paredz, ka visos gadījumos, kad bojā gājis medījamais dzīvnieks un tā bojāejas iemesls nav medīšana vai ķeršana, piemēram, aļņa, brieža, meža cūkas, lapsas u.c. dzīvnieka sabraukšanas gadījumā, jāpieaicina ne tikai Valsts meža dienesta (VMD) amatpersonas, bet arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektors, lai noteiktu dzīvnieka nāves cēloni un izslēgtu infekcijas slimību draudus.

Lai samazinātu administratīvo resursu izlietojumu, izmaiņas noteikumos paredz, ka par atrastu bojā gājušu vai ievainotu medījamo dzīvnieku tā atradējs paziņo tikai VMD. Savukārt, ja konstatēta vairāku meža dzīvnieku vienlaicīga bojāeja, VMD amatpersonas par šo faktu nekavējoties informē PVD inspektorus.

Noteikumi paredz, ka vairāku medījamo dzīvnieku vienlaicīgas bojāejas gadījumā jānosaka to bojāejas iemesls, jāsastāda noteikta parauga akts un jāpieņem lēmums par turpmāko rīcību ar dzīvnieku līķiem. Ja bojā gājis viens vai divi medījamie dzīvnieki un bojāejas pazīmes neliecina par infekcijas slimības izplatīšanos, VMD amatpersona vienpersoniski reģistrē faktu un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību ar dzīvnieka līķi.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Papildus informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40180555&mode=mk&date=2010-09-28

AgroPols

x

Paroles atgadināšana