Mežs

Atcelts meža ugunsnedrošais laikposms

Aija Zariņa, AgroPols
01.10.2010

Kā liecina informācija Valsts meža dienesta (VMD) mājas lapā, ar VMD 2010. gada 20. septembra rīkojumu 26. septembrī atcelts meža ugunsnedrošais laikposms visā valsts teritorijā.
2010. gada meža ugunsnedrošajā laikposmā Valsts meža dienests nodzēsis 78 hektārus meža, bet pavisam uguns apkarota 104 hektāru platībā. Ugunsnedrošās sezonas laikā katru dienu vidēji dzēsts pushektārs meža.

Apkopotā operatīvā informācija liecina, ka 2010. gada meža ugunsnedrošajā laikposmā, kas tika noteikts ar 28. aprīli, Valsts meža dienesta darbinieki atklājuši un nodzēsuši 316 meža ugunsgrēkus, kopējā uguns skartā platība bijusi 104 hektāri, tai skaitā 78 hektāri mežs. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tas ir gandrīz divas ar pusi reizes mazāk, kad pavisam tika dzēsti 882 meža ugunsgrēki un uguns bija sakārusi 455 hektārus meža.

Valsts meža dienestā atbildīgais par meža ugunsapsardzības darbu koordinēšanu Edijs Leišavnieks, kurš ir Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks, sacīja: „Salīdzinoši nelielais meža ugunsgrēku skaits ugunsnedrošajā laikposmā ir izskaidrojams ar to, ka šī gada vasara bijusi labvēlīga tajā ziņā, ka laika apstākļi bija tādi, kas neveicināja meža degšanu, lai gan bija ļoti silts, bet pietiekoši bieži arī lija un mežs bija samērā mitrs. Šogad reģistrētie 312 meža ugunsgrēki nav mazākais meža ugunsgrēku skaits sezonā, bet tuvu tam. Piemēram, pagājušajā gadā Pierīgā vien bija 396 meža ugunsgrēki.”

Pēc skaita 2010. gadā visvairāk meža ugunsgrēku ir bijis Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā, kur reģistrēti 98 meža ugunsgrēki, un kopējā uguns skartā meža platība ir 12,2 hektāri, bet kopējā izdegusī platība ir 13,4 hektāri. Nedaudz mazāks meža ugunsgrēku skaits ir līdz šim pēc meža ugunsgrēku skaita vienmēr pirmajai Rīgas reģionālajai virsmežniecība, kuras teritorijā bijuši 93 meža ugunsgrēki un mežs skarts 26 hektāru platībā, bet kopējā izdegusī platība ir 38,1 hektārs.
Citu virsmežniecību teritorijā šajā sezonā reģistrētais meža ugunsgrēku skaits –

Ziemeļkurzemes virsmežniecības teritorijā bijuši 29 meža ugunsgrēki, Zemgales virsmežniecībā – 22, Ziemeļvidzemes virsmežniecībā – 20, Sēlijas virsmežniecībā – 16, Dienvidkurzemes virsmežniecībā – 12 meža ugunsgrēki, Ziemeļaustrumu virsmežniecībā – 10, Austrumlatgales virsmežniecībā – 10, bet vismazākais meža ugunsgrēku skaits tradicionāli ir Madonas virsmežniecības teritorijā, kur šogad reģistrēti 6 meža ugunsgrēki.

Valsts meža dienesta Meža un vides aizsardzības daļas speciālisti atgādina, ka, neskatoties uz meža ugunsnedrošā laikposma beigšanos, mežā ir aizliegts:

-    dedzināt atkritumus,

-    dedzināt ciršana atlikumus vai kurināt ugunskuru tuvāk par diviem metriem no augošiem kokiem,

-    dedzināt vai kurināt ugunskuru, ja kūdras slānis ir biezāks par 0,5 metriem.

Informācijai

No 1990. gada vidēji katru gadu ir izcēlušies 850 meža ugunsgrēki. 2010. gadā meža ugunsgrēku skaits ir ievērojami mazāks kā vidējais. Vislielākais meža ugunsgrēku skaits ir bijis 2006. gadā, kad reģistrēti 1925 meža ugunsgrēki, pēdējos divdesmit gados vismazākais meža ugunsgrēku skaits ir bijis 1991. gadā – tikai 225.

2008. gadā, bija 706 meža ugunsgrēki, 303 hektāri meža.
2007. gadā bija 425 meža ugunsgrēki, 331 hektāri meža.
2006. gadā bija 1925 meža ugunsgrēki, 3370 hektāri meža.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana