Mežs

Plānotā ciršanas apjoma palielinājums pārējos mežos ir apmēram 3 reizes lielāks nekā valsts mežos

Ilze Vabole, AgroPols
14.10.2010

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem septembra mēnesī izsniegtas atļaujas koku ciršanai 6 040 cirsmās, tas ir gandrīz par 500 cirsmām mazāk kā iepriekšējā mēnesī, (1 751 cirsma plānota cirst valsts mežos, un 4289 cirsmas – pārējos mežos).


Plānotā ciršanas apjoma palielinājums pārējos mežos ir apmēram 3 reizes lielāks nekā  valsts mežos

Kā liecina Valsts meža dienesta mājaslapā apkopotā informācija, meža īpašnieku un tiesisko valdītāju līdz 2010. gada 30. septembrim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai (kopā ar 2009. gada nogalē izņemtajiem apliecinājumiem) uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms kopumā ir 15,31 milj. kubikmetru (9,36 milj. kubikmetru valsts mežos**, bet pārējos mežos*** 5,95 milj. kubikmetru ). Kopumā tas ir par 3,42 milj. kubikmetru vairāk kā uzrādītais plānotais apjoms tādā pašā laikposmā 2009. gadā.

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem septembra mēnesī  izsniegtas atļaujas koku ciršanai  6 040 cirsmās, tas ir gandrīz par 500 cirsmām mazāk kā iepriekšējā mēnesī,  (1 751 cirsma plānota cirst valsts mežos, un 4289 cirsmas  – pārējos mežos). Kopējais plānotais koku ciršanas apjoms*, kas uzrādīts septembrī izņemtajos apliecinājumos, ir 830 tūkst. kubikmetru, kas ir par 250 tūkst. kubikmetru mazāk kā augustā. Septembrī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais apjoms – valsts mežos 220 tūkst. kubikmetru, kas ir par trešdaļu mazāk kā augusta mēnesī, kad savukārt plānotais ciršanas apjoms bija vēl uz pusi mazāks kā jūlijā, bet pārējos mežos – 610 tūkst. kubikmetru, kas savukārt ir tikai par 110 tūkst. kubikmetriem mazāk kā iepriekšējā mēnesī. Privātajos mežos plānotā ciršanas apjoma palielinājums ir ievērojami lielāks kā valsts mežos.  

Šā gadā deviņos mēnešos, ciršanas apliecinājumos uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms kopumā, salīdzinot ar iepriekšējā gada deviņiem mēnešiem ir par 3,42 milj. kubikmetru lielāks. Kopumā, salīdzinot ar 2009. gadu, 2010. gada deviņos mēnešos uzrādītais ieplānotais ciršanas apjoms valsts mežos ir palielinājies par 0,83 milj. kubikmetru, bet pārējos mežos plānotais koku ciršanas apjoms ir palielinājies par 2,59 milj. kubikmetru. Plānotā ciršanas apjoma palielinājums pārējos mežos ir apmēram 3 reizes lielāks salīdzinājumā ar plānotā ciršanas apjoma pieaugumu valsts mežos. Pagājušajā gadā deviņos mēnešos pārējos mežos plānotais ciršanas apjoms bija apmēram viena trešdaļa no valsts mežos plānotā ciršanas apjoma, bet šajā gadā tas ir jau divas trešdaļas no valsts mežos ciršanai plānotā apjoma.

2008., 2009., 2010. gada no 1. janvāra līdz 30. septembrim apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms

Piezīmes: * Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts plānotais koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.

** valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži,   zinātniskie meži

***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana