Mežs

Piešķir 357 tūkst. latu VMD meža ugunsapsardzības uzdevumu veikšanai nepieciešamā inventāra, aprīkojuma un tehnikas iegādei

Ilze Vabole, AgroPols
19.10.2010

19. oktobrī Ministru kabinets (MK) atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) ierosinājumu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt 357 000 latu Valsts meža dienestam (VMD) meža ugunsapsardzības uzdevumu veikšanai nepieciešamā inventāra, aprīkojuma un tehnikas iegādei, informēja ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dagnija Muceniece.
Pēdējos gados, ņemot vērā meža īpašnieku saimnieciskās darbības aktivitāšu pieaugumu meža atjaunošanas darbos, kopšanas ciršu izpildē, tūrisma un dabas taku izveidē, medību saimniecību darba veikšanā, atpūtas vietu izveidē un mežizstrādes darbu veikšanā, ievērojami pieaudzis meža apmeklētāju skaits un apmeklējumu biežums, kas ugunsbīstamības laikā pastiprina meža ugunsgrēku izcelšanās draudus. Ņemot vērā meža ugunsbīstamās sezonas ilgumu un Eiropas valstīs notiekošās dabas katastrofas, kas saistītas ar klimata pārmaiņām, jautājums par finansējuma piešķiršanu meža ugunsapsardzības uzdevumu izpildes nodrošināšanai ir risināms steidzīgi.
Īpaši jāuzsver normatīvajos aktos noteiktie uzdevumi Valsts meža dienestam, lai īstenotu valsts civilās aizsardzības pasākumus, kas ir nozīmīgi visas sabiedrības drošībai. Turklāt finansējuma piešķiršana nodrošinātu meža resursu saglabāšanu meža ugunsgrēka gadījumos, kā arī uzlabotu darba drošības apstākļus meža ugunsgrēka dzēšanā iesaistītajām personām. Lai samazinātu meža ugunsgrēku izcelšanos, daudz darba tiek ieguldīts, veicot preventīvus pasākumus ugunsapsardzības jomā. Tomēr, neraugoties uz ugunsgrēku izcelšanās draudu pieaugumu, finansējums ugunsdrošībai mežā ir samazinājies. Valsts meža dienesta meža ugunsapsardzības uzdevumu veikšanai nepieciešamais inventārs, aprīkojums un tehnika nav pietiekamā daudzumā un ir tehniski nolietoti, tāpēc arī tiek lūgts papildus finansējums.

Vairāk informācijas:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40192348&mode=mk&date=2010-10-19

AgroPols

x

Paroles atgadināšana