Mežs

ES un Kongo sāk sarunas par cīņu pret kokmateriālu nelikumīgu eksportu

Ivars Bušmanis, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
22.10.2010

21. oktobrī Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs, Kongo Demokrātiskās Republikas (KDR) Vides, dabas saglabāšanas un tūrisma ministrs Hosē Bononge Endundo un ES Beļģijas prezidentūras vārdā Beļģijas Attīstības sadarbības ministrs Šarls Mišels parakstīja deklarāciju attiecībā uz sarunu uzsākšanu par brīvprātīgu partnerības nolīgumu par kokmateriālu likumīgu eksportu uz Eiropas Savienību, kas nodēvēts par Meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības nolīgumu (FLEGT). Šis ir pirmais solis sarunu procesā, kuru paredzēts pabeigt līdz 2013. gada vidum. Šā nolīguma mērķis ir nodrošināt, ka visi koksnes izstrādājumi no Kongo Demokrātiskās Republikas ir licencēti, tādējādi apliecinot šo kokmateriālu un koksnes izstrādājumu likumīgo izcelsmi.

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Kongo Demokrātiskās Republikas lēmums apņemties apkarot mežu nelikumīgu ekspluatāciju ir labas ziņas gan KDR, gan ES. Tas palīdzēs KDR mežsaimniecības nozarei ilgtspējīgi attīstīties un radīt jaunas darba vietas. Eiropiešiem, no savas puses, būs pārliecība, ka visi koksnes izstrādājumi, kas tiek ievesti no KDR, ir ražoti un eksportēti likumīgi."

FLEGT nolīguma rezultāti

Sarunās par Meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības nolīgumu galvenā uzmanība tiks pievērsta izsekojamības un likumības nodrošināšanas sistēmas izstrādei, kura apliecinās Eiropas patērētājiem, ka kokmateriāli, ko tie iegādājas, ir iegūti no likumīgiem avotiem, ievērojot vides, sociālās un fiskālās jomas tiesību aktus. Procesa gaitā tiks apspriesti arī pasākumi, kas veicina mežu pārvaldību, ieinteresēto personu līdzdalību, pārredzamību un valdības atbildību. Šādas stingrākas kontroles sistēmas palīdzēs Kongo Demokrātiskajai Republikai arī apturēt mežu nelikumīgu izciršanu un degradāciju, kas veicina klimata pārmaiņas.

Beļģijas Attīstības sadarbība ir finansiāli atbalstījusi FLEGT veicināšanas procesu KDR (2009. gada augusts - 2010. gada decembris). Pēc KDR Ministru prezidenta Muzito oficiāla lūguma uzsākt FLEGT sarunas tā ir apņēmusies atbalstīt sarunu procesu un saistītās darbības un līdz šim ir kopīgi izstrādājusi projektu, kas laikposmā no 2011. gada janvāra līdz 2013. gada jūnijam varētu dot ieguldījumu līdz pat 3,5 miljonu eiro apmērā. Šā atbalsta projekta pārvaldība tiks deleģēta Eiropas Komisijai.

Mežsaimniecība un eksports no KDR

KDR atrodas aptuveni 60% no Kongo upes baseina mežiem, kas ir otrais lielākais lietusmežu apgabals pasaulē. Šā reģiona apmērs ir aptuveni 98 miljoni hektāru, kas ir 32 reizes vairāk nekā Beļģijas teritorija kopā. Šajā reģionā dzīvo aptuveni 40 miljoni iedzīvotāju, kuri ir atkarīgi no mežiem un piegādātājnozarēm.

Ar nolīgumu tiks atbalstītas KDR mežsaimniecības nozarē pašreiz notiekošās reformas: jauna mežu kodeksa un likumdošanas sistēmas pieņemšana, mežsaimniecības dokumentu konversija, mežsaimniecības darbību neatkarīga novērotāja pieņemšana darbā, mežu kontroles stratēģijas uzlabošana, Vides, dabas saglabāšanas un tūrisma ministrijas reforma.

Aptuveni 80% kokmateriālu un to izstrādājumu, kuru izcelsme ir KDR, tiek eksportēti uz Eiropu, kurā galvenie galamērķi ir Francija (30%), Portugāle (23%), Beļģija (11%) un Itālija (9%). Vietējie tirgi arī ir nozīmīgi un tajos tiek tirgoti lieli kokmateriālu apjomi galvenokārt no neformālā sektora. Eksports no KDR uz Eiropu sasniedz no 100 000 līdz 200 000 kubikmetriem gadā, un to veido galvenokārt pārstrādāti izstrādājumi.

FLEGT nolīguma priekšvēsture

Nelikumīgai mežizstrādei ir postoša ietekme uz pasaules mežiem un cilvēkiem, kuri tajos dzīvo un ir atkarīgi no mežu nodrošinātajiem resursiem un pakalpojumiem. Tiek uzskatīts, ka vairāk nekā puse no visām mežizstrādes darbībām visneaizsargātākajos mežu reģionos, iespējams, tiek veiktas nelikumīgi. Pasaulē aplēses liecina, ka nelikumīgas darbības veido desmito daļu no pasaules kokmateriālu tirdzniecības kopapjoma, ik gadu ražotājvalstu valdībām radot ieņēmumu un nodokļu zaudējumus vismaz 15 miljardu dolāru apmērā.

Viena no Eiropas Savienības reakcijām ar mērķi apkarot nelikumīgu mežizstrādi ir izklāstīta 2003. gada Meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības rīcības plānā (jeb FLEGT). Šīs politikas stūrakmens ir brīvprātīgais partnerības nolīgums (BPN) starp ES un koksnes eksportētājvalstīm. Turklāt ES 2010. gada jūnijā pieņēma jaunus tiesību aktus, kas uzliks par pienākumu koksnes importētājiem un tirgotājiem zināt avotu jebkuram koksnes vai mežizstrādes izstrādājumam, ko tie iepērk, un nodrošināt, ka tas atbilst visām likumu normām. Šī ES "Nelikumīgo kokmateriālu regula" ietver aizliegumu Eiropas Savienībā pārdot nelikumīgus kokmateriālus. Regula stāsies spēkā 2013. gada sākumā.

KDR ir 10. valsts, kas uzsāk BPN sarunas. Brīvprātīgie partnerības nolīgumi ir parakstīti ar Ganu, Kamerūnu un Kongo, kā arī šobrīd tiek pārrunāti ar Malaiziju, Indonēziju, Libēriju, Centrālāfrikas Republiku, Gabonu un Vjetnamu.

Plašāka informācija par meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības iniciatīvu ir pieejama šajā tīmekļa vietnē.

Skatīt arī MEMO/10/511 par nelikumīgu mežizstrādi.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

x

Paroles atgadināšana