Mežs

Sērsnas dēļ uz laiku aizliedz medības ar dzinējiem

Selva Šulce, Valsts meža dienests (VMD)
28.12.2010

Sakarā ar gandrīz visā Latvijas teritorijā izveidojušos apledojuša sniega kārtu, Valsts meža dienests pamatojoties uz Medību likumā un Valsts meža dienesta nolikumā noteikto kompetenci, ir izdevis rīkojumu par dzinējmedību aizliegumu.

Mežziņiem, ir uzdots uz laiku, atbilstoši vietējai meteoroloģiskajai situācijai, kontrolējamās medību platībās nekavējoties aizliegt dzinējmedību rīkošanu, par to informējot medību tiesību lietotājus un virsmežniecību, (pamatojoties uz MK 2003.12.23. noteikumu Nr. 760. „Medību noteikumi” 13.2 punktu un 14. punktu).

Ja meteoroloģiskajā situācijā ir izmaiņas, tad šo aizliegumu mežzinis var atcelt, tikai tādā gadījumā par aizliegumu atcelšanu ir jāinformē Valsts meža dienesta Medību daļa. 

Šogad decembrī ir izveidojušies kritiski nelabvēlīgi sniega apstākļi medījamiem dzīvniekiem, Valsts meža dienests norāda, ka šādos apstākļos rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu ir pretrunā ar Medību likumu, kurā noteikti medību resursu izmantošanas pamatprincipi un atzīts par nelikumīgu medīt apstākļos, kad dzīvnieki glābjas no dabas katastrofām. (Medību likuma 6. pants un 24. panta pirmās daļas 6) punkts). Lēmums par dzinējmedību aizliegumu tika pieņemts tāpēc, lai tiktu ievērotas sabiedrības intereses par medījamo dzīvnieku aizsardzības un labturības prasību nodrošināšanu, kas īpaši attiecas uz tām sugām, kurām 2010./2011. gada medību sezonā jau beidzies medību termiņš.

Valsts meža dienesta Medību daļas vadītājs Jānis Ozoliņš norādīja, ka ņemot vērā esošo sniega apstākļu radīto nelabvēlīgo situāciju meža dzīvniekiem, iedzīvotājiem vajadzētu atturēties pārvietoties pa mežu, lai lieki netraucētu un netramdītu meža dzīvniekus, jo bēgot dzīvnieki ielūzt apledojušajā sniegā, kas ar asajām malām traumē dzīvniekiem kājas.Īpašs lūgums ir suņu īpašniekiem, it sevišķi lauku teritorijās, – neļaut saviem suņiem, arī tad, ja tiem uzlikti uzpurņi, brīvi skraidīt pa mežu, lai netiktu dzenāti meža dzīvnieki, tādā veidā pasargājot tos no lieka traumatisma.

Valsts meža dienests (VMD)

x

Paroles atgadināšana