Mežs

Novembrī plānotais koku ciršanas apjoms par trešdaļu mazāk kā oktobrī

Ilze Vabole, AgroPols
29.12.2010

Kā liecina informācija Valsts meža dienesta mājas lapā, līdz 2010. gada 30. novembrim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms kopumā ir 16,68 milj. kubikmetru (9,61 milj. kubikmetru valsts mežos**, bet pārējos mežos*** 7,07 milj. kubikmetru). Kopumā tas ir par 3,43 milj. kubikmetru vairāk nekā uzrādītais plānotais apjoms tādā pašā laikposmā 2009. gadā.


Novembrī plānotais koku ciršanas apjoms par trešdaļu mazāk kā oktobrī

Kā liecina informācija Valsts meža dienesta mājas lapā, līdz 2010. gada 30. novembrim meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtajos apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koksnes ciršanas apjoms kopumā ir 16,68 milj. kubikmetru (9,61 milj. kubikmetru valsts mežos**, bet pārējos mežos*** 7,07 milj. kubikmetru). Kopumā tas ir par 3,43 milj. kubikmetru vairāk nekā uzrādītais plānotais apjoms tādā pašā laikposmā 2009. gadā.

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem novembrī  izsniegtas atļaujas koku ciršanai  4 161 cirsmā,  (novembrī valsts mežos plānots cirst 824 cirsmas, un 3 337 cirsmas  – pārējos mežos). Kopējais plānotais koku ciršanas apjoms*, kas uzrādīts novembrī izņemtajos apliecinājumos, ir 550 tūkst. kubikmetru, kas ir par trešdaļu mazāk kā oktobrī. Valsts mežos novembrī apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais apjoms ir 80 tūkst. kubikmetru, kas ir uz pusi mazāk kā oktobra mēnesī, kad savukārt plānotais ciršanas apjoms bija par ceturtdaļu mazāks kā septembrī, bet pārējos mežos novembrī plānotais ciršanas apjoms ir 470 tūkst. kubikmetru, kas savukārt ir par trešdaļu mazāk kā iepriekšējā mēnesī. Valsts mežos plānotais ciršanas apjoms vienam mēnesim jau no jūlija visu laiku uzrāda tendenci samazināties, bet pārējos mežos plānotais ciršanas apjoms vienam mēnesim kopumā ir lielāks kā valsts mežos.

Šā gadā vienpadsmit mēnešos, ciršanas apliecinājumos uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms kopumā, salīdzinot ar iepriekšējā gada vienpadsmit mēnešiem ir par 3,43 milj. kubikmetru lielāks. Valsts mežos, salīdzinot ar 2009. gada vienpadsmit mēnešiem, 2010. gada vienpadsmit mēnešos uzrādītais ieplānotais koku ciršanas apjoms ir palielinājies par 0,72 milj. kubikmetru, bet pārējos mežos salīdzinoši plānotais koku ciršanas apjoms ir palielinājies par 2,71 milj. kubikmetru. Plānotā ciršanas apjoma palielinājums pārējos mežos ir gandrīz 4 reizes lielāks salīdzinājumā ar plānotā ciršanas apjoma pieaugumu valsts mežos. Pagājušajā gadā vienpadsmit mēnešos pārējos mežos plānotais ciršanas apjoms bija nedaudz mazāk par pusi no valsts mežos plānotā ciršanas apjoma, bet šajā gadā tas ir jau divas trešdaļas no valsts mežos ciršanai plānotā apjoma.

Apliecinājumos koku ciršanai uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms no 1. janvāra līdz 30. novembrim 2008., 2009., 2010. gadā

 Piezīmes:

* Apliecinājumā koku ciršanai tiek uzrādīts plānotais koku ciršanas daudzums. Tas nenozīmē, ka tāds apjoms tiešām tiks izcirsts, jo, piemēram, apliecinājumu var izņemt, bet ieplānoto platību kādu apsvērumu dēļ var arī nenocirst.

**valsts meži – a/s „Latvijas valsts meži”, Vides, Izglītības, Aizsardzības ministrijas apsaimniekošanā esoši meži,   zinātniskie meži

***  pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību, baznīcu  u.c. meži.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana