Mežs

Pašvaldību iesaistīšana būs efektīvs līdzeklis savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu problēmu risināšanā

Ilze Vabole, AgroPols
26.05.2014

Pirmdien, 26. maijā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto jauno materiālo zaudējumu apmēra noteikšanas kārtību par mežsaimniecībai un lauksaimniecībai nodarītajiem savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem, kā arī pašvaldību veidoto medību koordinācijas komisiju sastāvu, tiesības un pienākumus, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa. Lai mazinātu medījamo dzīvnieku postījumus un zaudējumus, pašvaldībām ir pienākums veidot medību koordinācijas komisijas un vadīt savvaļas medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu novērtēšanu. Minētos pašvaldību pienākumus nosaka izmaiņas Medību likumā, kas stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Lai operatīvi izvērtētu un pieņemtu lēmumu par nepieciešamajiem pasākumiem savvaļas medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu novēršanā, pamatojoties uz izmaiņām Medību likumā, ir noteikts pienākums pašvaldībai veidot medību koordināciju komisiju un noteikt personai saistošas, vispārējas un vairākkārt piemērojamas veicamās darbības savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu draudu mazināšanā. Jaunie nosacījumi paredz medību koordinācijas komisijas sastāvu, tiesības un pienākumus, kā arī kārtību, kādā nosaka pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.

Paredzams, ka pašvaldību iesaistīšana būs efektīvs līdzeklis savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu problēmu risināšanā, ņemot vērā, ka tās spēj objektīvāk orientēties katras konkrētās teritorijas īpatnībās un situāciju niansēs.

Jaunie nosacījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto materiālo zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” pieejama MK mājaslapā: saite.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana