Mežs

Jaunajos Medību noteikumos vairākām sugām mainīti medību termiņi

Ilze Vabole, AgroPols
23.07.2014

Otrdien, 22. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos jaunos Medību noteikumus, kas izstrādāti saskaņā ar izmaiņām Medību likumā, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa. Jaunie noteikumi papildināti ar medību tiesisko regulējumu atbilstoši faktiskajai situācijai, tādējādi sakārtojot medību tiesību apriti.

Medību noteikumi paredz medījamo dzīvnieku sugu sarakstā iekļaut Latvijas faunai neraksturīgas un invazīvas sugas, kas jau izplatījušās kaimiņvalstīs un sāk izplatīties arī Latvijā, nelabvēlīgi ietekmējot ekoloģisko stabilitāti. Sugu sarakstā iekļauti: Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, zeltainie šakāļi, nutrijas un baibaki.

Noteikumos vairākām sugām mainīti medību termiņi. Ievērojot bebru fizioloģiju, pieņemts lēmums par šīs sugas medību termiņa pārcelšanu, atļaujot to medības sākt agrāk, attiecīgi arī beidzot agrāk un līdz ar to agrāk uzsākot dzīvnieku saudzēšanas periodu. Medību likumā jau noteikts, ka, konstatējot objektīvus apstākļus, Valsts meža dienests ir tiesīgs mainīt (gan saīsināt, gan pagarināt) medību termiņus zīdītājiem atbilstoši attiecīgās dzīvnieku populācijas stāvoklim, meteoroloģiskajiem apstākļiem vai fenoloģiskajai situācijai. Noteikumos paredzēts, ka zīdītāju medības ārpus medību termiņiem iespējamas arī sabiedrības drošības un interešu aizsardzības nolūkā.

Tāpat noteiktas medību tiesību nodošanas līgumu obligātās sastāvdaļas, minimālais nodošanas termiņš un citi nosacījumi, lai uzlabotu medību tiesību nodošanas līguma kvalitāti, stabilizējot medību tiesību apriti. Precizēts iesniegumam par medību platību iekļaušanu medību iecirknī pievienojamo medību tiesības apliecinošo dokumentu klāsts un samazināts administratīvais slogs, atsakoties no kartogrāfiska materiāla. Noteikumos ietverti arī kritēriji, pēc kuriem medību platības uzskatāmas par vienlaidu medību platībām.

Medību noteikumos precizēta arī šķirnes medību suņu apzīmēšanas kārtība un izmantošana medībās. Medību suņu izmantošanas kārtība medībās ir papildināta ar prasību medību laikā medību suņus apzīmēt ar spilgtas krāsas elementu vismaz divu centimetru platumā, lai medību suņi būtu pamanāmi un atpazīstami. Lai nodrošinātu medību suņu izmantošanu saskaņā ar dzīvnieku aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, noteikts, ka lēmumu par šķirnes medību suņu izmantošanu pieņem medību vadītājs atbilstoši medību veidam un apstākļiem.

Tāpat noteikumos precizēta medību norises dokumentēšanas un informācijas aprites kārtība, medību vadītāja pienākumi un tiesības, nomedītā dzīvnieka pārvietošanas kārtība un kārtība, kāda medību trofejas izvedamas no Latvijas. Noteikumi paredz arī medību šaujamieroča, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča un medību munīcijas izmantošanas kārtību, kā arī medību drošības prasības. Savukārt, lai palielinātu sabiedrības drošību un samazinātu malumedību iespējas publiskajos ūdeņos un to tiešā tuvumā, noteikumos precizēta kārtība, kādā medī nelimitētos medījamos dzīvniekus.

Jaunie medību noteikumu stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Medību noteikumi” pieejama MK mājaslapā: saite.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana