Mežs

Jānis Dūklavs: Meža laba pārvaldība ir pamatā nozares dinamiskai attīstībai

Ilze Vabole, AgroPols
14.05.2015

Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Ņujorkā, ASV no 4. līdz 15.maijam norisinās Apvienoto Nāciju Meža foruma 11.sesija, informēja ZM Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte. Sesijas laikā foruma dalībnieki strādā pie kopējas rezolūcijas, lai veicinātu Meža foruma tālāku attīstību, uzlabojot foruma sekretariāta kapacitāti un atbalstu ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai.

Meža foruma laikā 13. un 14.maijā notiek arī augsta līmeņa amatpersonu tikšanās, kuras rezultātā iecerēts pieņemt Ministru deklarāciju. Augsta līmeņa tikšanās sanāksmē 13.maijā Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pārstāvēja Eiropas Savienību un pauda kopējo ES dalībvalstu nostāju.

Jānis Dūklavs, uzrunājot Meža foruma augsta līmeņa amatpersonas, teica, ka ir pagājuši piecpadsmit gadi, kopš ir izveidots ANO Meža forums. Tas ir kļuvis par Starptautiskās vienošanās par mežiem neatņemamu sastāvdaļu. Meža daudzfunkcionalitāte un ilgtspējīga meža apsaimniekošana - no šāda skatpunkta joprojām jāvērtē galvenie globālie sociālie, ekonomiskie un vides procesi mežā.

Ilgtspējīgi apsaimniekota meža kā resursa nozīme bioekonomikā ir ļoti augsta. Lai šo vērtību pienācīgi aprūpētu, ir nepieciešama uzlabota meža pārvaldība, vienlaikus nodrošinot īpašumtiesības un nozares interešu grupu iesaisti. "Latvijā kā ceturtajā visvairāk mežiem klātajā valstī Eiropas Savienībā, kur mežs aizņem pusi no valsts teritorijas, dinamiska meža nozares attīstība uzskatāmi pierādījusi labas pārvaldības nozīmi. Nozares interešu grupu līdzdalība politikas izstrādē un aktīva dalība izvirzīto mērķu sasniegšanā ir pamatā nozares sekmīgai izaugsmei," Jānis Dūklavs dalījās Latvijas meža apsaimniekošanas pieredzē.

ANO Meža Forums, kas sāka darboties 2000.gadā, ir augsta līmeņa politikas forums meža nozarē. Foruma galvenais mērķis ir sekmēt visu meža tipu apsaimniekošanu, saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību.

Ilze Vabole
AgroPols

x

Paroles atgadināšana