Mežs

Notikusi meža ģenerāldirektoru neformālā sanāksme

Ilze Vabole, AgroPols
25.06.2015

Noslēgusies Meža ģenerāldirektoru neformālā sanāksme, kas norisinājās Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā Rīgā, informēja Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte. Sanāksmē pārrunāja ANO Meža foruma 11.sesijas darba rezultātus - sesijas laikā izstrādātās Ministru deklarācijas un Kopējās rezolūcijas nozīmi Meža foruma tālākai attīstībai. Meža foruma sesija notika 4.-15.maijā Ņujorkā, ASV, un Eiropas Savienību tajā pārstāvēja Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Atskatoties uz paveikto, meža ģenerāldirektori sanāksmē Rīgā ar gandarījumu secināja, ka, pateicoties savlaikus sāktam gatavošanās darbam un saliedētai Latvijas prezidentūras, Eiropas Komisijas un dalībvalstu ekspertu kopdarbībai, Eiropas Savienība sevi parādīja kā galveno virzītājspēku aizvadītajā Meža foruma sesijā Ņujorkā.

Sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis, ka labi iesāktais jāturpina, aktīvi un koordinēti iesaistoties starpsesiju aktivitātēs, īpaši - strādājot pie priekšlikumiem Meža foruma stratēģiskā plāna sagatavošanai, kas varētu būt nozīmīgs ieguldījums starptautiskās meža politikas stiprināšanā nākotnē.

Meža ģenerāldirektori Latvijā apsprieda arī Ministru konferences par meža aizsardzību Eiropā Forest Europe procesa attīstību un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas kritērijus un indikatorus. Viņi runāja arī par nosacījumiem ES Meža stratēģijas īstenošanai, lai mežs kā ekosistēma varētu sekmīgi piedalīties bioekonomikas attīstībā un klimata pārmaiņu mazināšanā.

"Latvija ir meža zeme," uzsvēra zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. "Tādēļ esmu gandarīts, ka meža ģenerāldirektori pasākuma laikā ne vien diskutēja par globālajiem ar mežsaimniecību saistītajiem procesiem, bet arī uzzināja un iepazina meža nozarē sasniegto Latvijā."

Sanāksmes dalībnieki iepazinās ar uzņēmuma AS "Latvijas valsts meži" mežsaimniecības praksi, apmeklējot kokaudzētavu "Mazsili" un iepazīstot Latvijas pieredzi valsts meža apsaimniekošanā. Meža ģenerāldirektori apmeklēja Meža pētīšanas stacijas mācību centru "Mežmāja", kur uzzināja aktualitātes meža izglītībā un zinātnē, kā arī iepazinās ar vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijām Latvijā.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no dalībvalstu nozīmīgākajām ar mežu saistītajām iestādēm un organizācijām, meža jomas starptautiskajām iestādēm un organizācijām un Eiropas Komisijas.

Ilze Vabole
AgroPols

x

Paroles atgadināšana