Mežs

Arī turpmāk paredzēts atbalsts par ieguldījumiem meža attīstībā

Ilze Vabole, AgroPols
04.08.2015

Otrdien, 4.augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" atbalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtību, sākot no 2015. gada, ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa.

Jaunais noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu šādiem pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumiem: "Meža ieaudzēšana", "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" un "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai".

Apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā bojājumus radījis ugunsgrēks vai dabas katastrofas (vējgāzes, vējlauzes, sniega un ledus radīti postījumi). Savukārt apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" ietvertas šādas aktivitātes: "Jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu", "Neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā" un "Valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs".

Uz atbalstu varēs pretendēt meža zemes un zemes īpašnieki - fiziskas un juridiskas personas, kā arī pašvaldības. Atbalsts par meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanu būs 100 procenti no attiecināmo izmaksu summas, savukārt pārējos meža attīstības pasākumos - 60 līdz 70 procenti no attiecināmo izmaksu summas.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" mājaslapā www.vestnesis.lv . Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai" pieejama MK mājaslapā.

Ilze Vabole
AgroPols

x

Paroles atgadināšana