Mežs

Sāk informatīvi izglītojošu kampaņu "Meža īpašniek! Atnāc un uzzini svarīgāko par ES atbalstu tieši Tev!"

AgroPols
08.09.2015

LLKC Mežu konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) uzsāk informatīvi izglītojošu kampaņu "Meža īpašniek! Atnāc un uzzini svarīgāko par ES atbalstu tieši Tev!"

Kampaņas ietvaros meža īpašnieki septembrī un oktobrī visā Latvijā aicināti apmeklēt bezmaksas seminārus par ES atbalsta saņemšanas iespējām meža īpašniekiem.

Semināros zinoši speciālisti informēs un izskaidros par turpmākajos piecos gados pieejamo ES atbalstu ieguldījumiem meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā.

Ja jūsu īpašumā ir mežs vai neizmantota zeme un jūs vēlaties sakārtot savu īpašumu vai veikt kādu no darbībām, kas veicinātu meža dzīvotspējas uzlabošanu - veikt jaunaudžu retināšanu, neproduktīvu, baltalkšņu vai blīgznu mežaudžu nomaiņu, kā arī atjaunot mežaudzi pēc ugunsgrēka vai dabas katastrofas, aicinām apmeklēt bezmaksas seminārus un uzzināt vairāk par atbalsta saņemšanas nosacījumiem un kārtību.

Par konkrētas iecerētās aktivitātes atbilstību ES atbalsta nosacījumiem iespējams saņemt arī individuālas konsultācijas.

Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.-2020. gadam paredzēts atbalsts mežu apsaimniekošanai, pasākumam "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā", atvēlot vairāk nekā 30 miljonus eiro. Pašlaik jau ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 455 (4.08.2015.) "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumu "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai."

Noteikumi paredz atbalstu šādiem apakšpasākumiem:

• "Meža ieaudzēšana",

• "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana",

• "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai".

Par semināru norises vietām un laiku var uzzināt interneta vietnēs: www.mkpc.llkc.lv  un www.laukutikls.lv  sadaļā /mežsaimniecība/ vai, sazinoties ar Meža konsultāciju centra nodaļu speciālistiem, kā arī pa tālruni 63050477.

Informāciju sagatavoja Sarmīte Grundšteine, Meža konsultāciju pakalpojumu centra direktora vietniece informācijas un apmācību jomā.


AgroPols

x

Paroles atgadināšana