Mežs

2015. gada 1. pusgadā apaļkoku iepirkuma cenas nedaudz samazinājās

Ilva Graudiņa, Centrālā statistikas pārvalde
16.09.2015

2015. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar 2014. gada 2. pusgadu, apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas Latvijā nedaudz samazinājās, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. No skuju koku zāģbaļķiem vislielākais cenas kritums bija priedes zāģbaļķiem ar diametru 18-26 cm – par 9% jeb vidēji par 6 eiro/mbez PVN un samazinājums egles zāģbaļķiem ar diametru virs 26 cm – par 7%, t.i. 5 eiro/m3bez PVN. Priedes zāģbaļķiem ar diametru līdz 14 cm iepirkuma cenas saglabājās iepriekšējā perioda līmenī - 48 eiro/mbez PVN. Savukārt 2015. gada 1. pusgadā egles zāģbaļķiem ar diametru līdz 14 cm iepirkuma cena pieauga par 7% un sasniedza 52 eiro/m3bez PVN.

Skuju koku zāģbaļķu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām

un kokmateriālu sortimentiem, eiro/ mbez PVN

Datu avots: Centrālā statistika pārvalde

2015. gada 1. pusgadā, salīdzinot ar 2009. gada 1. pusgadu, kad Latvijā gandrīz visu sugu apaļkokiem bija viszemākās iepirkuma cenas, egles zāģbaļķiem ar diametru līdz 14 cm cena ir dubultojusies, sasniedzot 52 eiro/m 3 bez PVN. Priedes zāģbaļķiem ar diametru 14-18 cm cenu pieaugums pēdējo sešu gadu laikā ir par 84% jeb 31 eiro/m 3 bez PVN (2015. gada 1. pusgadā – 68 eiro/m 3 bez PVN), un priedes zāģbaļķiem ar diametru līdz 14 cm  –  pieaugums par 80% jeb 21 eiro/m 3 bez PVN (2015. gada 1. pusgadā –  48  eiro/m 3 bez PVN).

Skuju koku zāģbaļķu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem 2009., 2012. un 2015.gada 1.pusgados,  eiro/ m bez PVN

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2015. gada 1. pusgadā salīdzinājumā ar 2014. gada 2. pusgadu no lapu koku zāģbaļķiem vidējās iepirkuma cenas visvairāk samazinājās bērza zāģbaļķiem ar diametru 18-24 cm - par 11% (iepirkuma cena 2015. gada 1. pusgadā – 49 eiro/m 3 bez PVN), bet vislielākais lapu koku zāģbaļķu iepirkuma cenu pieaugums bija melnalkšņa zāģbaļķiem ar diametru virs 24 cm – par 6 % (2015. gada 1. pusgadā – 37 eiro/m 3 bez PVN). 2015. gada 1. pusgadā lapu koku taras kluču vidējā iepirkuma cena bija 36 eiro/m 3 bez PVN, kas ir par 3% mazāk salīdzinājumā ar 2014. gada 2. pusgadu.

Lapu koku zāģbaļķu, finierkluču un taras kluču vidējās iepirkuma cenas

sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem, eiro/m3 bez PVN

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

2015. gada 1. pusgadā bērza finierkluču A kategorijas vidējā iepirkuma cena bija 89 eiro/m 3 bez PVN, kas, salīdzinot ar 2014. gada 2. pusgadu, augusi par 3% jeb 2 eiro/m bez PVN, salīdzinot ar 2014. gada 1. pusgadu– pieaugums par 12 eiro/m 3 bez PVN, savukārt salīdzinot ar 2009. gada 1. pusgadu – pieaugums par 41 eiro/m 3 bez PVN.

Salīdzinot 2015. gada 1. pusgadu ar 2009. gada 1. pusgadu, vidējās iepirkuma cenas palielinājās bērza zāģbaļķiem ar diametru 18-24 cm un apses zāģbaļķiem neatkarīgi no diametra, par 35% jeb 13 eiro/m3bez PVN. Bērza zāģbaļķiem ar diametru virs 24 cm un B kategorijas finierklučiem pieaugums ir par 63 % jeb 25 eiro/m3bez PVN.Vismazāk apaļkoku iepirkuma cenas pieauga melnalkšņu zāģbaļķiem ar diametru 18-24 cm - par 4 eiro/m3bez PVN un ar diametru virs 24 cm – par 6 eiro/m3bez PVN.

Plašāka informācija par apaļo kokmateriālu iepirkuma cenām pieejama CSP datubāzē sadaļā “ Mežsaimniecība ”.


Ilva Graudiņa
Centrālā statistikas pārvalde

x

Paroles atgadināšana