Mežs

Izveidota vietne, kas palīdz apgūt videi draudzīgu mežsaimniecību

Arta Mellupe, Pasaules Dabas Fonds
02.12.2015

Šonedēļ Pasaules Dabas Fonds nācis klajā ar jaunu vietni, kurā apkopota informācija meža īpašniekiem par videi draudzīgu meža apsaimniekošanas praksi - izlases cirti. Tā ir pirmā šāda veida vietne Latvijā un apkopo vairāk kā 15 gadu prakses pieredzi meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijās.

"Kā atbildīgi saimniekot savā meža īpašumā? Kurus kokus cirst, kurus atstāt vēlākam? Kā plānot meža darbus? Jauno kociņu kopšana, rūpes par dabas daudzveidību un meža materiālajām un nemateriālajām vērtībām kopumā - šie un citi jautājumi ietverti Pasaules Dabas Fonda izveidotā interneta vietnē," skaidro Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors.

Vietnē, kas pieejama www.pdf.lv/demonstrejuma-teritorijas , apkopota Pasaules Dabas Fonda meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju īpašnieku vairāk kā 15 gadu praktiskā pieredze meža apsaimniekošanā, neizmantojot koku ciršanu kailcirtēs. Vietnē iekļauti gan paraugobjektu apraksti, gan video sižeti ar meža īpašnieku stāstījumu par savu pieredzi īpašuma apsaimniekošanā, izmantojot izlases ciršu mežsaimniecību.

Jau iepriekš ziņots, ka Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar meža īpašniekiem Latvijā izveidojis piecas meža apsaimniekošanas demonstrējamu teritorijas. "Īpašumi un šo teritoriju apsaimniekotāji ir dažādi, bet viņu uzskati par mežu kā nozīmīgu vērtību uzkrājēju ir līdzīgi. Neviens nevēlas šo vērtīgo kapitālu vienkārši izniekot, bet gan izmantot tā, lai tas dotu visdažādākos labumus, vienlaicīgi saglabājot mežu ar plašo vērtību klāstu arī rītdienai," turpina Rozītis.

Pasaules Dabas Fonda meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas izveidotas dažādās Latvijas vietās - Amatas, Smiltenes, Neretas, Rucavas, Salagrīvas novados. Šobrīd aktīvāka semināru un pieredzes apmaiņu braucienu organizēšana notiek trīs saimniecībās - "Kalna Gaviešos" Skujenes pagastā, "Lejas Kleperos" Launkalnes pagastā un "Pūpolos" Kurmenes pagastā. Demonstrējumu teritorijas izveidotas, lai uzskatāmi praksē attēlotu dažādu pakāpenisko un izlases ciršu veidu, kā arī kopšanas ciršu pielietojumu. Demonstrējumu teritorijās meža apsaimniekošanas paraugobjekti veidoti dažādos meža tipos, dažādu vecuma un sugu sastāva audzēs, šādi dodot iespēju katram teritorijas apmeklētājam izvēlēties savām interesēm atbilstošāko. Katru gadu tiek izveidoti jauni paraugobjekti.

Pasaules Dabas Fonda direktors uzsver: "Demonstrējumu saimniecībās ir vērojamas atšķirīgas saimnieku vajadzības no meža, taču visiem īpašniekiem ir patiesa vēlme nodrošināt meža dažādo vērtību pieejamību ģimenes nākamajām paaudzēm. Finanšu un saimnieciskās vajadzības, dabas daudzveidība, meža ainaviskums, atpūta, pozitīvas sajūtas un daudz cita, šeit meža īpašnieki gūst pārdomāti un atbildīgi saimniekojot savā īpašumā."

Pasaules Dabas Fonds demonstrējumu teritorijās tiek organizēti semināri meža īpašniekiem, meža darbu veicējiem, nozares uzņēmumu un valsts institūciju pārstāvjiem, studentiem un citiem interesentiem par nekailciršu mežsaimniecības pielietojumu u.c. meža apsaimniekošanas aktualitātēm.

Demonstrējumu saimniecības apmeklējuši arī Lietuvas, Igaunijas, Bulgārijas, Rumānijas, Zviedrijas, Francijas, Somijas un citu valstu meža un vides sektora speciālisti, meža īpašnieki, studenti.

Projekta īstenošanu ir atbalstīji Latvijas Vides aizsardzības fonds un reklāmas aģentūra "Esplanāde".

Vietne: www.pdf.lv/demonstrejuma-teritorijas

Pasaules Dabas Fonds

x

Paroles atgadināšana