Mežs

2016. gadā paredzētais valsts atbalsts meža nozares attīstībai - 230,8 tūkst. eiro.

Ilze Vabole, AgroPols
26.04.2016

Lai veicinātu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, valdība otrdien, 26.aprīlī, apstiprināja noteikumus valsts atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai, informēja Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte. Noteikumi paredz, ka 2016.gadā kopējais atbalsta apmērs meža nozares attīstībai būs 230 789 eiro.

Valsts atbalsts meža nozares attīstībai paredzēts sabiedrības informēšanas un izglītošanas programmu un projektu īstenošanai, tostarp skolu jaunatnes izglītošanas pasākuma "Konkurss "Mūsu mazais pārgājiens"" un "Meža dienas 2016" nodrošināšanai. Plānots arī turpmāk finansēt izstādi "Iepazīsties - Koks!", kuras mērķis ir pārskatāmi attēlot Latvijas meža nozari, izceļot katra posma - meža audzēšanas, aizsardzības, izstrādes, koksnes pārstrādes - sasniegumus. Tāpat atbalsts paredzēts meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" balvu izgatavošanai un cietiem meža nozares attīstības projektiem.

Noteikumi paredz atbalstīt zinātniskās izpētes projektus. Šogad finansējums plānots nacionālā meža monitoringa aktivitātei "Meža kaitēkļu un slimību monitorings" un privātā meža apsaimniekošanas, meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitoringam. Izpētes projekti dos ieguldījumu Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu īstenošanā un radīs iespēju meža nozares politikas veidotājiem un interešu grupām pieņemt lēmumus par turpmāko meža un saistīto nozaru attīstību.

Iecerēts, ka valsts atbalsts meža nozares attīstībai veicinās meža nozares atpazīstamību un pieejamo resursu un produktu kvalitatīvas un efektīvas izmantošanas iespējas.

Ministru kabineta noteikumi “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis".

AgroPols

x

Paroles atgadināšana