Mežs

Meža īpašniekus aicina pieteikties ES atbalstam

AgroPols
31.05.2016

Meža īpašniek, piesakies ES atbalstam!

Lai palīdzētu mežu īpašniekiem saprast, kādas ir iespējas saņemt Lauku attīstības programmas pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" paredzēto ES atbalstu, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) aicina meža īpašniekus jūnijā visā Latvijā apmeklēt bezmaksas informatīvos seminārus.

Par semināru norises vietām un laiku var uzzināt interneta vietnēs: www.mkpc.llkc.lv  un www.laukutikls.lv  sadaļā /mežsaimniecība/ vai, sazinoties ar MKPC nodaļu speciālistiem, kā arī pa tālruni 63050477.

Uz semināriem īpaši aicināti tie meža īpašnieki, kuru projekti iepriekšējā pieteikšanās kārtā netika atbalstīti. MKPC semināros zinoši speciālisti informēs un izskaidros ES atbalsta pieejamību meža īpašniekiem, tā veidiem un apmēriem, nosacījumiem un projektu atlases kritērijiem, kā arī informēs par praktisko projektu īstenošanu. Semināros iespējams saņemt arī individuālas konsultācijas.

MKPC speciālisti var palīdzēt praktiski apsekot platību dabā un izvērtēt tās atbilstību ES atbalstam, sagatavot projekta dokumentāciju un palīdzēt iesniegt projektu LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Atgādinām, ka Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludinātā projektu iesniegšanas otrā kārta paredzēta no 27.jūnija līdz 27.jūlijam ar kopīgo publisko finansējumu 9,5 miljoni eiro.

ES atbalsts paredzēts šādiem apakšpasākumiem:

• "Meža ieaudzēšana" par meža ieaudzēšanu un kopšanu, ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu;

• "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta un mežs ir atjaunojams;

• "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" par jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu, neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā, valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Informāciju sagatavoja Sarmīte Grundšteine, Meža konsultāciju pakalpojumu centra direktora vietniece informācijas un apmācību jomā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana