Laidiens no arhīva:

CukurGrauds

Gausi top cukura nozaru nolīgums

Agnese Vējkrīgere, AgroPols
27.10.2003

Kā AgroPolā stāstīju jau iepriekš, nozaru nolīgums jeb lielais līgums tiek slēgts starp Latvijas Cukurbiešu audzētāju asociāciju (LCAA) un katru cukurfabriku atsevišķi. Tā mērķis ir vienkāršs - lai visiem ražotājiem būtu vienlīdzīgi nosacījumi. Pēc mūsu asociācijas ierosinājuma ZM izstrādāja grozījumus likumā "Par cukuru". Tā 3. pantā teikts: "Cukurbiešu audzētāju reģistru uzturošās sabiedriskās organizācijas biedru un pārstrādātāju tiesiski ekonomiskais pamats ir nozaru vienošanās līgums, kuru slēdz katru gadu līdz 15. martam. Cukurbiešu audzētāja un pārstrādātāja attiecību tiesiski ekonomiskais pamats ir cukurbiešu piegādes līgums, kuru slēdz katru gadu pēc tam, kad noslēgts nozaru vienošanās līgums."


Kaut arī ES būsim no 2004. gada 1. maija, šim nozaru nolīgumam jābūt jau iepriekš izstrādātam un akceptētam. Mūsu nolīgums izstrādāts saskaņā ar ES attiecīgo regulu, un tajā būs noteiktas visas prasības saistībā ar zemniekiem - lai ieviestu pilnīgu skaidrību visās jomās, kuras skar attiecības starp zemnieku un cukurfabriku. Piemēram, kādā veidā uz kurieni cukurbietes ved, kā tiek veidots piegādes grafiks, kādu cenu par A un B kvotas bietēm maksās, kādas būs kvalitātes piemaksas, kādas analīzes ņem un saskaņā ar kādām instrukcijām tas notiek; kā bietes tīra, cik lielu pieri drīkst bietei atstāt utt. Nolīgums ir dokuments, kas izskauž strīdus un pretrunas, jo tajā visi jautājumi definēti skaidri un nepārprotami.


Ja cukurbiešu audzētājs, mūsu asociācijas biedrs, vēlas, viņš analīžu paraugu noņemšanā tiesīgs pieaicināt LCAA kontrolieri. Īpaši atgādinu: nozaru nolīgums attieksies tikai uz LCAA biedriem. Mazajā līgumā, ko slēdz cukurfabrika ar zemnieku, tiks nolīgts, cik tonnu biešu audzētājs pārdod un kādā grafikā tās piegādā. Šis līgums ir nozaru nolīguma turpinājums jeb tā gala rezultāts.


Asociācija atbalsta, cukurfabrikas nogaida


Pašlaik situācija ir šāda: darba grupa nolīguma apspriešanai sapulcējās 30. septembrī, lai LCAA un abas cukurfabrikas savus sagatavotos nozaru nolīguma projektus vispusīgi izvērtētu. Piedalījās asociācijas, cukurfabriku vadība un Baltijas valstu konsultants pievienošanās ES jautājumos Jenss Skaijsu (Dānija). Nolīguma projekts bija tikai asociācijai. Cukurfabrikas aizbildinājās, ka saistībā ar šīs nozares tirgus liberalizāciju 2006. gadā gaidāmas izmaiņas cukura nozarē un tāpēc no uzņēmumu puses šis nozaru nolīgums neesot nepieciešams. Jā, protams, pārmaiņas būs, bet pagaidām neviens nezina, kādas. Taču ir pašreizējā likumdošana, kuru pārkāpt nedrīkstēs. Ir minētie ES nosacījumi, ar kuriem saskaņā arī mums tagad jāstrādā. Visbeidzot nolēmām sapulcēties 28. oktobrī, kad cukurfabrikas būs apspriedušas savu viedokli, izvērtējušas LCAA nolīguma projektu un varēs izdarīt savus labojumus.


ES cena izraisīšot bankrotu


Otrs strīdīgākais jautājums šajā darba grupā ir ES noteiktā cukurbiešu minimālā cena. To prasa ES likumdošana, atkāpties nav iespējams. Kā zināms, šogad Eiropā par A kvotas bietēm maksā minimālo cenu aptuveni 26,05 Ls/t un par B kvotas bietēm - 17,30 latu; tas ir vairāk nekā Latvijas audzētājiem. Cukurfabrikas apgalvo, ka tik augstu cenu nespējot maksāt, jo tad uzņēmumiem draudot bankrots. Ja tas arī tā tiešām būtu, tomēr šādu apgalvojumu nevar uzskatīt par attaisnojumu, lai nepildītu likumu. Lūdzām šo situāciju pierādīt ar skaitļiem. Tas netika darīts, taču atkāpties no noteiktās cenas bez pamatojuma nav iespējams. Tāda rīcība, ja kāda cukurfabrika iepirktu izejvielas par zemāku cenu, izkropļotu ES cukura tirgu, un tādējādi vispār nav iespējams piedalīties konkurences tirgū. Īstenībā jautājums - maksāt vai nemaksāt - vairs nevar būt spēkā. Ja cukurfabrikas no ES noteiktās cenas atteiksies, līgumi vienkārši netiks noslēgti. Arī cukurfabrikām nebūs tiesību pārkāpt ES likumdošanu. Ja tā notiktu, tas nozīmē, ka šis uzņēmums vairs nevarētu turpināt strādāt. Lūk, tālab tik svarīgs ir minētais nozaru nolīgums, kurā būs ierakstīta cukurbiešu cena. Ja līgumu nenoslēgs, tad nebūs mazā līguma arī ar zemniekiem, līdz ar to nebūs, kas audzē un piegādā bietes. Jāpiebilst, ka cukura tirgus režīmu cukurfabrikas zināja jau gadu gadiem. Un tad, kad Latvijai ES bija jāaizstāv Pozīcijas dokuments, kurā cukura nozarei būtu bijis iespējams prasīt pārejas periodu, tas netika darīts. Attapties tikai tagad, ka nevaram kaut ko izpildīt, vairs nevar, tas ir nokavēts. Varbūt līdzīgas prasības vēl ir pieļaujamas vides jautājumos, taču ne tajās pozīcijās, kur ir noteiktas minimālās un maksimālās cenas.


Esam ievērojuši Eiropas praksi


Gatavojot nozaru nolīguma projektu, pirmām kārtām izmantojām ES regulas. LCAA rīcībā ir arī kopsavilkums par visu ES dalībvalstu cukura nozari, tostarp informācija no Eiropas cukurbiešu audzētāju sabiedriskās organizācijas. Pēc mūsu asociācijas pasūtījuma ir iztulkoti Vācijas, Zviedrijas, Dānijas un Lietuvas nozaru nolīgumi. Lietuviešu tāpēc, ka kaimiņvalsts cukurfabrikas pieder dāņu firmai Danisco, tur noteikta dāņu kārtība. Lietuvā cukurbiešu audzētāji saņem subsīdijas, precīzāk - cukura nodoklis daļēji atgriežas pie ražotāja. Pēc visas šīs informācijas apkopošanas to izvērtējām un apspriedām LCAA valdes sēdē. Šāgada līgumu izpildi un saturu asociācija, protams, ietekmēt nevar. Mēs strādājam priekšdienām.


Nozares nākotne miglā tīta


Par cukura nozares liberalizāciju runā bieži. Tomēr jāņem vērā, ka cukurbietes arī ES ir vienas no visienesīgākajām. Jā, liberalizācijas process var daudz ko mainīt: ja atcels kvotas un ievedmuitu, Eiropā nozare iznīks. Katrs saprot, ka cukurbiešu cukurs nespēj konkurēt ar lēto, no cukurniedrēm ražoto. Tomēr tad arī pašās lielākajās biešu audzētāju valstīs Francijā un Vācijā veidosies līdzīga situācija kā pie mums, mazajās valstīs. Ne jau velti cukura nozare ir attīstīta ne vien Spānijā, Portugālē, Itālijā, Grieķijā, bet arī Dānijā, Zviedrijā un Somijā. Mums ir divas sabiedriskās organizācijas - LCAA un Cukurbiešu audzētāju apvienība. Jā, ražotāju pārstāvniecībai Eiropā ir svars, bet abām Latvijas organizācijām taču nav ko dalīt, drīzāk jārūpējas par kopīgi izdevīgākiem nosacījumiem. Apvienības biedri reģistrējušies LCAA uzturētajā cukurbiešu audzētāju reģistrā. Ir nodoms kā kolektīvajam biedram iestāties asociācijā. Pēc LCAA statūtiem tas nav paredzēts. Bet ja vienojamies, kopsapulce statūtus tiesīga papildināt.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana