Citas ziņas sadaļā

Kādi maksājumi un aptuveni kādos apjomos ir paredzami?

• Kāda ir pieteikšanās aktivitāte un pirmā mēneša rezultāti LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” (kopā, t.sk. LAD reģionālajām pārvaldēm un lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību grupā)?

Vairāki jautājumi par projektiem

Vairāki jautājumi par akcīzes atmaksu

Vai ir noadministrēti visi agrovides maksājumi? Un kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi?

Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri reglamentēti? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus ātrāk par kādu noteiktu termiņu?

Kādu platību pļavu un ganību 2009. gadā bija pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru īpašumā nav mājlopu, vai kuriem nebija atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz hektāru pļavu un ganību)?

Publiski izskanējis, ka ES izteikusi iebildumus par Daļēji naturālo saimniecību pasākuma un apgūto resursu lietderību. Kāda ir LAD plānotā reakcija uz šiem komentāriem? Vai var tikt piemērotas arī kādas sankcijas par šī pasākuma realizāciju?

Ir saimniecības ar simtiem cūku, kas nav reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā, līdz ar to netiek ievērota neviena prasība, netiek maksāti nodokļi, un gaļa tiek tirgota „melnajā tirgū”, nezinot pat, kāda tai kvalitāte.

Vai ir atļauts realizēt lopbarību ar ĢMO sastāvdaļām vairāk nekā 0,9%, ja barība ražota, piemēram, 2009. gada maijā? Kādam jābūt šādas lopbarības (graudu maisījumi, lopbarības milti u. tml.) marķējumam mazumtirdzniecībā? Vai šajā jomā ir notikušas pārbaudes, kādi ir to rezultāti?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Vai PVD atbalstītu grozījumus likumdošanā, kas svītrotu prasību zemniekam obligāti sadarboties ar kautuvi, jo tirgū ir vetārsts, kas ievesto gaļu pārbauda? Turklāt pašreiz daudzos rajonos kautuves tiek likvidētas. Lopus varētu kaut saimniecībā, atbilstošās telpās, kas reģistrētas PVD kā mazjaudīgas kautuves ar atvieglotiem nosacījumiem. Cik pamatota ir šī prasība? Cik saslimšanas gadījumi bijuši pēdējos piecos gados?

Sarmīte Babāne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)
22.03.2010

Lēmums ir pieņemts Eiropas Komisijas līmenī, un to nosaka regulas. Izņēmumi nav pieļaujami, izņemot gadījumus, ja dzīvnieki tiek kauti pašu patēriņam. PVD ir pretimnākošs kautuvju īpašniekiem. Šobrīd valstī nav tiesību neko mainīt, ja tas ir ES līmeņa normatīvais akts, nevis nacionālais.

Statistika: pēdējos gados dzīvnieku kaušana samazinājusies par 20%, cūku kaušana par 30%. Putnu un trušu kautuves Latvijā ir 8, tās strādā ļoti mazos apjomos. Joprojām esošo 86 kautuvju darbība ir apdraudēta, jo dzīvnieku skaits valstī krasi samazinās.

Pēdējos 5 gados 25 reizes atklāta saslimšana ar trihinelozi, tajā skaitā 9 gadījumi - 2009. gadā.

Dzīvniekiem, ja to gaļu pārdod tirgū, ir jābūt kautiem sertificētā kautuvē, jo vetārsti tirgos ir uzņēmumu algoti un nav valsts funkciju veicēji.

Dzīvnieku turētājiem ir jāsaprot, ka vienlīdz svarīgas ir gan uzņēmēju intereses, gan patērētāju intereses. Patērētāju veselība netiks upurēta komerciālo interešu dēļ. Patērētājs būs pirmajā vietā. Jā, ekonomiskā situācija ir kritiska, taču šo robežu pārkāpt neļaus nevienam.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

x

Paroles atgadināšana