Citas ziņas sadaļā

Kādi maksājumi un aptuveni kādos apjomos ir paredzami?

• Kāda ir pieteikšanās aktivitāte un pirmā mēneša rezultāti LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” (kopā, t.sk. LAD reģionālajām pārvaldēm un lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību grupā)?

Vairāki jautājumi par akcīzes atmaksu

Vai ir noadministrēti visi agrovides maksājumi? Un kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi?

Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri reglamentēti? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus ātrāk par kādu noteiktu termiņu?

Kādu platību pļavu un ganību 2009. gadā bija pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru īpašumā nav mājlopu, vai kuriem nebija atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz hektāru pļavu un ganību)?

Publiski izskanējis, ka ES izteikusi iebildumus par Daļēji naturālo saimniecību pasākuma un apgūto resursu lietderību. Kāda ir LAD plānotā reakcija uz šiem komentāriem? Vai var tikt piemērotas arī kādas sankcijas par šī pasākuma realizāciju?

Ir saimniecības ar simtiem cūku, kas nav reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā, līdz ar to netiek ievērota neviena prasība, netiek maksāti nodokļi, un gaļa tiek tirgota „melnajā tirgū”, nezinot pat, kāda tai kvalitāte.

Vai PVD atbalstītu grozījumus likumdošanā, kas svītrotu prasību zemniekam obligāti sadarboties ar kautuvi, jo tirgū ir vetārsts, kas ievesto gaļu pārbauda? Turklāt pašreiz daudzos rajonos kautuves tiek likvidētas. Lopus varētu kaut saimniecībā, atbilstošās telpās, kas reģistrētas PVD kā mazjaudīgas kautuves ar atvieglotiem nosacījumiem. Cik pamatota ir šī prasība? Cik saslimšanas gadījumi bijuši pēdējos piecos gados?

Vai ir atļauts realizēt lopbarību ar ĢMO sastāvdaļām vairāk nekā 0,9%, ja barība ražota, piemēram, 2009. gada maijā? Kādam jābūt šādas lopbarības (graudu maisījumi, lopbarības milti u. tml.) marķējumam mazumtirdzniecībā? Vai šajā jomā ir notikušas pārbaudes, kādi ir to rezultāti?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Vairāki jautājumi par projektiem

Lauku atbalsta dienests (LAD)
21.06.2010

· LAD projektu izvērtēšana ilgst 6 mēnešus, tad tiek aprēķināts avansa maksājums, tad 60 darba dienu laikā pārskaita avansa maksājumu. Vai nav iespējams saīsināt projekta izskatīšanas laiku, jo tik garš periods kavē projektu uzsākšanu.

- Projektu vērtēšana saskaņā ar MK noteikumiem ilgst 3 mēnešus, bet ne vairāk kā 5 mēnešus. Ja konstatēti konkrēti kāda projekta vērtēšana aizkavēšanās, tad ierosinām informēt LAD CA par radušos situāciju.

· Projekts ir apstiprināts 2008. gadā, viens no projekta etapiem ir būvniecība, pārējie etapi jau ir noslēgti. Uzņēmumam, kas bija vinnējis būvniecības sadaļu nesen ir pasludināta maksātnespēja un tas nespēj izpildīt projekta noteikumus. Kā lauksaimniekam rīkoties šādā situācijā?

- Iesakām informēt LAD par radušos situāciju un veikt jaunu iepirkuma procedūru, lai atkārtoti izvēlētu darbu veicēju.

· Vai fiziska persona, kas ražoja jau iepriekš, var reģistrēties kā z/s un pārņemt iesniegto projektu? Vai svarīgi reģistrēties 6 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, vai datums nav/ir svarīgs? Tagad tiek saprasts, ka MK noteikumu Nr. 1209 punkts 8.5. attiecas tikai uz 5.2. ?

- Ja fiziska persona jau ir bijis lauksaimniecības produkcijas ražotājs (kā saimnieciskās darbības veicējs), tad tā var dibināt z/s un pārņemt iesniegto projektu. MK Noteikumu 8.5.punkts neattiecas uz šo gadījumu.

· Ja šī pati (augstāk minētā) fiziskā persona realizē naturālo saimniecību projektu, vai pārreģistrējoties par z/s var pārņemt naturālo saimniecību projekta saistības uz z/s, vai arī naturālo saimniecību projekts jārealizē kā piemājas saimniecībai - fiziskai personai? Vai arī tomēr jābūt IK vai SIA?

- Par saimniecības formas maiņu un/vai vēlmi pārņemt projekta saistības jāinformē LAD. Ja fiziska persona pārreģistrējas kā z/s, tad tā pārņem pasākuma daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšana saistības

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana