Citas ziņas sadaļā

Kādi maksājumi un aptuveni kādos apjomos ir paredzami?

• Kāda ir pieteikšanās aktivitāte un pirmā mēneša rezultāti LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” (kopā, t.sk. LAD reģionālajām pārvaldēm un lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību grupā)?

Vairāki jautājumi par projektiem

Vai ir noadministrēti visi agrovides maksājumi? Un kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi?

Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri reglamentēti? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus ātrāk par kādu noteiktu termiņu?

Kādu platību pļavu un ganību 2009. gadā bija pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru īpašumā nav mājlopu, vai kuriem nebija atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz hektāru pļavu un ganību)?

Publiski izskanējis, ka ES izteikusi iebildumus par Daļēji naturālo saimniecību pasākuma un apgūto resursu lietderību. Kāda ir LAD plānotā reakcija uz šiem komentāriem? Vai var tikt piemērotas arī kādas sankcijas par šī pasākuma realizāciju?

Ir saimniecības ar simtiem cūku, kas nav reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā, līdz ar to netiek ievērota neviena prasība, netiek maksāti nodokļi, un gaļa tiek tirgota „melnajā tirgū”, nezinot pat, kāda tai kvalitāte.

Vai PVD atbalstītu grozījumus likumdošanā, kas svītrotu prasību zemniekam obligāti sadarboties ar kautuvi, jo tirgū ir vetārsts, kas ievesto gaļu pārbauda? Turklāt pašreiz daudzos rajonos kautuves tiek likvidētas. Lopus varētu kaut saimniecībā, atbilstošās telpās, kas reģistrētas PVD kā mazjaudīgas kautuves ar atvieglotiem nosacījumiem. Cik pamatota ir šī prasība? Cik saslimšanas gadījumi bijuši pēdējos piecos gados?

Vai ir atļauts realizēt lopbarību ar ĢMO sastāvdaļām vairāk nekā 0,9%, ja barība ražota, piemēram, 2009. gada maijā? Kādam jābūt šādas lopbarības (graudu maisījumi, lopbarības milti u. tml.) marķējumam mazumtirdzniecībā? Vai šajā jomā ir notikušas pārbaudes, kādi ir to rezultāti?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Vairāki jautājumi par akcīzes atmaksu

Lauku atbalsta dienests (LAD)
24.05.2010

· Kā plānots tehniski risināt lauksaimnieku pieteikšanos LAD akcīzes nodokļa atmaksai pēc 1. jūlija?

- LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē būs jāiesniedz atsevišķs iesniegums, bet varēs pieteikties arī, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu. Iesniegšanas termiņš šogad – 5. jūlijs. LAD mājas lapā būs ievietota nepieciešamā informācija, t.sk. pieteikuma forma.

· Kā ar akcīzes nodokļa atmaksu pēc 1. jūlija saimniecībām, kas nodarbojas ar biškopību un akvakultūru, ja, piemēram, šajā saimniecībā nav citu produktīvo dzīvnieku - kādi būs kritēriji, vai biškopji, zivkopji varēs pretendēt uz akcīzes nodokļa dīzeļdegvielai - atmaksu pēc 1. jūlija?

- Akcīzes nodokļa atvieglojumam varēs pieteikties lauksaimnieki, kas ražo lauksaimniecības produkciju un atvieglojumu piemēro par:

- lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībām;

- attiecībā uz pastāvīgajām pļavām un aramzemē sētajiem zālājiem jānodrošina lopu blīvums 0,5 liellopu vienības;

- meža un purva zemēm, kur audzē dzērvenes un mellenes;

- 1 ha = 100 litri dīzeļdegvielas saimnieciskajā gadā no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam.

· Kā ar akcīzes nodokļa atmaksu pēc 1. jūlija bioloģiskās lauksaimniecības saimniecībām, kas nodarbojas ar ārstniecības augu vākšanu gan no pļavām, gan kultivētām platībām, ja saimniecībā nav produktīvo dzīvnieku (saimniecības veic arī atbilstošu augu un tēju realizēšanu)?

- Jādeklarē, kā pārējās kultūras aramzemē - kods 989.

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana