Horizontālās agrobiznesa

LLKA uzsāk LPKS atbilstības pārbaudes

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
01.06.2010

1. jūnijā LLKA atbilstības izvērtēšanas komisijas locekļi un pieaicinātie ekseprti uzsākušas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības šim statusam pārbaudes, pārbaudot dokumentāciju uz vietas kooperatīvā.
Komisijas pārbaudes notiks 2010. gada jūnijā un jūlijā. Kopā plānots veikt padziļinātas pārbaudes 13 lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajās sabiedrībās, kas tika atzītas 2010. gadā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1491 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta piešķiršanai".

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana