Horizontālās agrobiznesa

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA)

http://www.ekoprodukti.lv
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA) ir nodibināta 1995. gada 7. aprīlī un ir profesionāla organizācija, kurā apvienojušies tīras vides saglabātāji, veidotāji, ražotāji un propagandētāji.

Latvijas Jauno Zemnieku klubs (JZK), biedrība

http://www.jzk.lv
Latvijas Jauno zemnieku klubs (JZK) ir brīvprātīga jauniešu sabiedriska nevalstiska organizācija, kurā apvienojas jaunie zemnieki, viņu ģimenes locekļi, lauku jaunatne un interesenti, vecumā no 16 līdz .... gadiem.
Latvijas Jauno Zemnieku klubs savu darbību uzsācis 1991. gada 4. aprīlī. Praktiski JZK ir dibināts vienlaicīgi ar Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu, un kluba attīstība ir cieši saistīta ar valsts atjaunotni, ar tā laika notiekošajām pārmaiņām laukos, ar pārmaiņām pašos cilvēkos.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

8436http://www.llka.lv
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) ir dibināta 2002. gadā. LLKA ir biedrība, kas apvieno LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS), kuras sniedz pakalpojumus to biedriem – lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, bet pašas nenodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un darbojas saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu. LLKA apvieno 61 LPKS.

Latvijas Lauku atbalsta asociācija (LLAA)

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF)

http://www.lpuf.lv
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija ir daudznozaru profesionālo asociāciju un uzņēmumu apvienība, kuras mērķis ir aktīvi pārstāvēt Latvijas pārtikas uzņēmumu pozīciju valstiskā līmenī.

Latvijas Zemnieku federācija (LZF)

Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija (LSA)

Lauksaimnieku apvienība, biedrība

6909www.lauksaimniekuapvieniba.lv
Biedrība “Lauksaimnieku apvienība” ir dibināta 2011. gadā, apvienojoties vairākām reģionālajām lauksaimnieku apvienībām, lai panāktu lielāku ietekmi un balsstiesības valsts un sabiedriskajās organizācijās un līdzvērtīgi darbotos lauksaimniekiem svarīgu lēmumu pieņemšanā.

Pašlaik organizācija apvieno dažādu lauksaimniecības nozaru biedrus no Vidzemes un Latgales un plāno izvērst darbību arī citos Latvijas reģionos. Biedrība ir pārstāvēta Zemkopības ministrijas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē. Lauksaimnieku apvienība aktīvi darbojas Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomē, Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācijā u.c. organizācijās.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)

http://www.losp.lv
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) ir biedrība, kas apvieno valsts mēroga ražotāju un pārstrādātāju nevalstiskās organizācijas, kas aptver visu Latvijas teritoriju un visus ražošanas sektorus. Organizācija formulē vienotu lauksaimnieku viedokli ražotāju interešu aizstāvībai un tālākām sarunām ar valsts pārvaldes institūcijām, kā arī citiem sadarbības partneriem.

Mārketinga padome, biedrība

http://www.karotite.lv
Mārketinga padome ir biedrība, kas brīvprātīgi apvieno Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktu ražotāju vai ar to saistītu nozaru sabiedriskās organizācijas, lai sekmētu no vietējām izejvielām ražotu preču pārdošanu vietējos un ārvalstu tirgos, savstarpēji koordinētu darbību un sasniegtu statūtos noteiktos mērķus.

Zemnieku saeima (ZSA), biedrība

4230http://www.zemniekusaeima.lv
Biedrība „Zemnieku saeima” ir spēcīgākā tirgus orientēto lauksaimnieku organizācija, kas apvieno gandrīz tūkstoti lauku saimniecības no visām lopkopības un augkopības nozarēm visā Latvijā. „Zemnieku saeima” saviem biedriem sniedz informatīvus pakalpojumus un pārstāv tirgus orientēto saimniecību intereses valsts lēmumu pieņemšanas procesos

x

Paroles atgadināšana