Agrobiznesa saistītās

Latvijas Alkohola nozares asociācija (LANA)

LANA izveidota 2013.gadā, apvienojoties līdzšinējām ražotāju un tirgotāju apvienībām un tādējādi kļūstot par lielāko šīs nozares pārstāvi Latvijā.

Tā darbojas kā alkoholisko dzērienu industrijas eksperts, pārstāv un atbalsta nozares kompāniju intereses un iestājas par atbildīgu un saprātīgu alkohola lietošanas vidi Latvijā.

Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācija

Latvijas Dabas fonds

4759http://www.ldf.lv
Latvijas Dabas fonds (LDF) ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 1990. gadā. LDF misija ir Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana. Lai to īstenotu, fonds darbojas dabas aizsardzības praktiskajā nodrošināšanā un sabiedrības izglītošanā par dabas daudzveidības nozīmi.

Latvijas Dārzu biedrība

5540Latvijas Dārzu biedrība ir sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir informācijas apmaiņa un sabiedrības integrācija sakoptas vides un dārzu kultūras attīstībai Latvijā.

Latvijas Iepakojuma asociācija

http://www.packaging.lv/
Latvijas Iepakojuma asociācija ir biedrība, kurā apvienojušies Latvijas uzņēmēji – iepakojuma ražotāji, tirgotāji, lietotāji, eksperti – juridiskas un fiziskas personas.
Asociācija dibināta 1995. gada 15. jūnijā. Šobrīd tās dalībnieki ir 31 uzņēmumi, kas atbalsta Asociācijas mērķus un darbību, kā arī pieņem Asociācijas statūtus.
Kopš 1996. gada Asociācija ir Pasaules Iepakojuma organizācijas (WPO) pilntiesīga dalībniece, un tas nodrošina plašas informācijas iegūšanas un apmaiņas iespējas par visiem ar iepakojumu saistītajiem jautājumiem.


Asociācijas mērķi ir, pārstāvot biedru kopīgās intereses, nodrošināt iepakojuma nozares attīstību, progresīvu iepakošanas tehnoloģiju ieviešanu, racionālu izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu izveidi valstī, mērķtiecīgu komunikāciju attiecībās ar likumdevēju, patērētāju, sabiedrību, kā arī savstarpēji.

Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība

Kokmateriālu pārdevēju biedrība izveidota 2005. gadā, lai aizsargātu kokmateriālu pārdevēju tiesības un intereses, izveidojot neatkarīgu un objektīvu apaļo kokmateriālu uzmērīšanas sistēmu Latvijā, tādējādi sekmējot godīgu konkurenci meža nozares pakalpojumu tirgū.

Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienība

Latvijas Lauku sieviešu apvienība

http://www.llsa.lv
Latvijas Lauku sieviešu apvienība (LLSA) dibināta 2000. gada 28. novembrī. Apvienības dibināšanā piedalījās 240 lauku sieviešu pārstāves no 22 rajoniem.

Latvijas Melioratoru biedrība

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir sabiedriska, zinātniska organizācija, kas dibināta 1985. gadā un kopš 1994. gada pārstāv Starptautisko putnu aizsardzības biedrību savienību BirdLife International Latvijā.

Biedrības mērķis ir tādu apstākļu saglabāšana, kas ļautu ilgstoši pastāvēt visām ar Latvijas teritoriju dabiski saistītajām putnu populācijām, kā arī rosināt vispārēju interesi par putniem, lai sekmētu putnu un to dzīvesvietu aizsardzību gan Latvijā, gan aiz tās robežām, tādā veidā rūpējoties par vides saglabāšanu.

Latvijas Pašvaldību savienība

http://www.lps.lv
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), kas dibināta 1991. gada 15. decembrī, ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas pagastu, pilsētu, novadu un rajonu pašvaldības.

Latvijas Tirgotāju asociācija

15622http://www.lta.lv
Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) ir lielākā sabiedriskā profesionālā tirgotāju organizācija. Dibināta 1994. gada aprīlī. Pašlaik tajā brīvprātīgi apvienojušies vairāk nekā 600 uzņēmēju, kuri nodarbojas ar tirdzniecību, ēdināšanu un pakalpojumu sniegšanu. Asociācijas uzdevums - sekmēt savu dalībnieku uzņēmumu nostiprināšanos un attīstību.

Latvijas Veterinārārstu biedrība

1698http://www.lvb.lv

Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija

12558www.ltrta.lv
Darbības ideja: Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju interešu aizstāvēšana;lauksaimniecības materiāli tehniskā nodrošinājuma un servisa pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latvijas Republikā; savu biedru pārstāvība sarunās visās institūcijās un organizācijās, kurās tiek skartas viņu intereses.

Pasaules dabas fonds, nodibinājums

http://www.pdf.lv
Pasaules Dabas Fonds (sadarbībā ar WWF (World Wide Fund for Nature)) ir dabas aizsardzības organizācija, kas strādā, lai nodrošinātu nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā. PDF darbības mērķis ir dabas aizsardzība, lai saglabātu ģenētisko, sugu un ekosistēmu daudzveidību, nodrošinātu atjaunojamo dabas resursu nenoplicinošu izmantošanu tagad un nākotnē, palīdzētu samazināt piesārņojumu, dabas resursu un enerģijas izšķērdīgu patēriņu.

Siera klubs, biedrība

Slow Food, biedrība

Vides un veselības saime, biedrība

Atbalstīt un veicināt: vides un dabas atjaunojamo un neatjaunojamo resursu saglabāšanu, nepārtraucot saimniecisko darbību, labklājības paaugstināšanu, nodrošinot ilgtspējīgu lauku attīstību, veselību sev un sabiedrībai.

x

Paroles atgadināšana