Meža nozares ražotāju

Latvijas Kokrūpniecības federācijai jauns prezidents

Latvijas Kokrūpniecības federācija
23.08.2013

23. augustā Juris Biķis pēc paša vēlēšanās atstājis biedrības "Latvijas Kokrūpniecības federācija" (LKF) prezidenta amatu, bet pēc LKF biedru lūguma piekritis uzņemties biedrības Padomes goda locekļa pienākumus. Par jauno federācijas vadītāju ievēlēts Indulis Kovisārs.

"Profesionāli, protams, man J.Biķa lēmums nepriecē, tomēr cilvēciski es atbalstu, ka savu dzīvesprieku un enerģiju viņš turpmāk vairāk veltītu saviem tuvajiem cilvēkiem un nodotos daudzveidīgajām aktīvās atpūtas interesēm. Es ceru, ka J.Biķis tāpat kā līdz šim neliegs padomu nozarei būtisku jautājumu risināšanā, jo esmu pārliecināts, ka viņš turpinās rūpīgi sekot līdzi mežsaimniecības un kokrūpniecības aktualitātēm," uzsver LKF izpilddirektors Kristaps Klauss.

"Pilnībā atbalstu LKF Padomes vienbalsīgo lēmumu iecelt Induli Kovisāru par LKF prezidentu. Ņemot vērā I.Kovisāra ilggadējo darbību meža nozarē un plašo dzīves pieredzi, man nav šaubu, ka LKF jaunā prezidenta vadībā veiksmīgi turpinās darbu pie meža nozares attīstības," tā J.Biķis

Indulis Kovisārs strādā a/s "Latvijas finieris" valdē. Viņam ir liela darba pieredze meža nozarē gan vadot uzņēmumus, gan arī rūpējoties par nozares uzņēmumu interešu aizstāvību, savulaik ieņemot Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācijas prezidenta amatu.

LKF dibināta 2000. gada 1. augustā apvienojot meža nozares atsevišķas asociācijas, lai kopīgiem spēkiem strādātu pie mežsaimniecības, kokrūpniecības un mēbeļrūpniecības attīstības un konkurētspējas celšanu Latvijā.

Šobrīd LKF apvieno 7 asociācijas - "Latvijas Koks", "Latvijas Mēbeles", "Latvijas Kokmateriālu ražotāju un Tirgotāju asociācija", "Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija", "Latvijas Mežizstrādātāju savienība", "Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju asociācija" un Latvijas Biomasas asociācija "LATBIONRG".

J.Biķis līdz šim ir bijis pirmais un vienīgais LKF prezidents.

Latvijas Kokrūpniecības federācija

x

Paroles atgadināšana