Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.913 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""

MK, Noteikumi,  Nr. 913
11.08.2009

Noteikumi:
1) precizē Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 „Zemkopības ministrijas nolikums” padotībā esošo iestāžu uzskaitījumu, svītrojot Valsts ciltsdarba inspekciju;
2) neparedz, kā obligātu nosacījumu, ka valsts sekretāram ir vietnieki;
3) precizē kapitālsabiedrību uzskatījumu, kurās Zemkopības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja;
4) precizē lietotos terminus atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 2.punktam;
5) aizstāj terminu „mežsaimniecība” ar terminu „meža nozare” vai „meža politika”, lai precizētu Zemkopības ministrijas funkcijas atbilstoši Meža likumam (43.panta pirmās daļas 1.punkts, 43.panta otrā daļa) un saskaņotu šo terminu lietošanu ar citiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un līgumiem meža nozares jomā (piemēram, Konvencija par Eiropas Meža institūtu).
Meža nozare apvieno meža resursus un meža produktu ražošanu, tirdzniecību un patēriņu vienotā sistēmā, ko veido mežsaimniecība, mežrūpniecība un koksnes un nekoksnes produktu ķīmiskā pārstrāde.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana