Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.915 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""

MK, Noteikumi,  Nr. 915
11.08.2009

Jaunā noteikumu redakcija paredz, ka atbalsta pretendentam projekta īstenošanas uzsākšanai vairs nav vajadzīgs līgumas ar Lauku atbalsta dienestu, bet to var sākt darīt pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu un atbalsta piešķiršanu stāšanās.
Tāpat mainīti pasākuma projektu atlases kritēriji, jo tā lēma  2009.gada 27.jūnijā Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam Uzraudzības komiteja

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana