Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr. 986 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu""

MK, Noteikumi,  Nr. 986
01.09.2009

Ministru kabineta noteikumos „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu”” no zemes kadastrālās uzmērīšanas darbībām svītrota transformētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes robežu uzmērīšana, kā arī svītrota noteikumu apakšnodaļa 4.14. par transformētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes robežu uzmērīšanu, tostarp prasība, ka Lauku atbalsta dienestā iesniedzama zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopija zemes transformācijas atļaujas saņemšanai, kā arī iesniedzams transformētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes izvietojuma plāna eksemplārs. Noteikumos svītrots 15.pielikums par transformētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes izvietojuma plāna saturu, tostarp prasība par to, ka transformētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes izvietojuma plānā jānorāda lauksaimniecības zemes transformācijas atļaujas izsniegšanas datums un numurs.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana