Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr. 989 "Noteikumi par Valsts meža dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta ierēdņu amatiem, kuriem var nepiemērot Valsts civildienesta likuma 7.panta pirmās daļas 10.punktā noteiktos ierobežojumus"

MK, Noteikumi,  Nr. 989
01.09.2009

Lai Valsts meža dienests un Pārtikas un veterinārā dienests varētu nodrošināt savu funkciju izpildi, ir noteikti ierēdņu amati, kuriem var nepiemērot Valsts civildienesta likuma 7.panta pirmās daļas 10.punktā noteiktos ierobežojumus.


Pārtikas un veterinārā dienesta reorganizācijas dēļ, kas paredz tā atsevišķo struktūrvienību – Sanitāro robežinspekciju – iekļaut Pārtikas un veterinārā dienesta centrālajā aparātā, no Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.167 „Valsts meža dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta ierēdņu amati, kuriem var nepiemērot Valsts civildienesta likuma 7.panta 10.punktā noteiktos ierobežojumus” nepieciešams svītrot Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitāro robežinspekciju.
Tā kā Valsts civildienesta likuma 7.pants ir papildināts ar otro daļu, ir jāprecizē arī Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.167 „Valsts meža dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta ierēdņu amati, kuriem var nepiemērot Valsts civildienesta likuma 7.panta 10.punktā noteiktos ierobežojumus” nosaukums, deleģējums un 1.punkts.
Tā kā nepieciešamie grozījumi pārsniedz pusi no Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.167 „Valsts meža dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta ierēdņu amati, kuriem var nepiemērot Valsts civildienesta likuma 7.panta 10.punktā noteiktos ierobežojumus” apjoma, ir jāsagatavo jauni Ministru kabineta noteikumi.
Ministru kabineta noteikumi nosaka tos Valsts meža dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta ierēdņu amatus teritoriālajās struktūrvienībās, kuriem var nepiemērot Valsts civildienesta likuma 7.panta pirmās daļas 10.punktā noteiktos ierobežojumus, lai nodrošinātu šīm iestādēm noteikto funkciju izpildi.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana