Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr. 1011 "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 19.novembra noteikumos Nr.648 "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu""

MK, Noteikumi,  Nr. 1011
08.09.2009

Ievedamo meža reproduktīvo materiālu kontrolē Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija. Tā kā Sanitārā robežinspekcija tiek reorganizēta un iekļauta Pārtikas un veterinārajā dienesta centrālajā struktūrā, ir nepieciešams grozīt 2003.gada 19.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.648 „Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu” 50.1 un 50.2 punktu.
Ievedamo meža reproduktīvo materiālu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests.

LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana