Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1083 "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.277 "Noteikumi par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību""

MK, Noteikumi,  Nr. 1083
22.09.2009

Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.277 „Noteikumi par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību” noteikts, ka Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas inspektoram ir tiesības aizliegt ievest Latvijas Republikas teritorijā dzīvniekus, dzīvnieku barību un produktus, ja konstatēta neatbilstība prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos un normatīvajos aktos par obligātajām nekaitīguma prasībām vai par zāļu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu produktos.
Ministru kabineta noteikumu projekta sagatavošanas mērķis ir noteikt, ka Sanitārās robežinspekcijas funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests.


LR Ministru kabinets (MK)

x

Paroles atgadināšana