Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1355 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""

MK, Noteikumi,  Nr. 1355
24.11.2009

Valdībā apstiprināti Zemkopības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""

Izmaiņas

Noteikumi ir sagatavoti, lai precizētu attaisnotos izdevumus, paredzot attiecināmās vispārīgās izmaksas – meža apsaimniekošanas plāna izstrādi, skices un projekta sagatavošanu.

Svītrots noteikumu 43. punkts, lai meža īpašniekam, kas vēlas īstenot aktivitāti „Jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai paredzētu jaunu instrumentu un aprīkojuma iegāde” un jaunaudžu kopšanu vai mazvērtīgas mežaudzes nomaiņu veikt paša spēkiem, neradītu nepamatotus izdevumus – skices sagatavošanas izmaksas.

Tā kā ir svītrots noteikumu 14. punkts, noteikumu projekta 4.punktā norādīts minimālais projekta attiecināmo izmaksu apmērs.

Noteikumu projektā izdarīti grozījumi 2.pielikumā, atbilstoši paredzētajiem grozījumiem noteikumu Nr.1145 tekstā.
Grozījums 4.pielikumā dod iespēju pārskatā norādīt precīzāku informāciju par projektu.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana