Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" un Ministru kabineta noteikumi Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"

MK, Noteikumi,  Nr. 1374;1375
01.12.2009

Apstiprināti Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātie Ministru kabineta (MK) noteikumi „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” un „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, kas izstrādāti balstoties uz valsts aģentūras „Latvijas Zivju resursu aģentūra” zinātniskajām rekomendācijām par zvejas rīku limitiem.

MK noteikumu „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” nosaka ikgadējos rūpnieciskās zvejas limitus sadalījumā pa pašvaldībām. Savukārt, MK noteikumi „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” sagatavoti ar mērķi noteikt ikgadējos rūpnieciskās zvejas limitus sadalījumā pa, kuros atbilstoši zveju regulējošo tiesību aktu normām atļauta rūpnieciskā zveja.
Tāpat abi noteikumi nosaka darbības, kas jāveic konkrētai pašvaldībai sadalot zvejas limitus zvejniekiem, kā arī nosaka kārtību, kādā ir ierosināmi grozījumi noteikumu projekta pielikumos.


AgroPols

x

Paroles atgadināšana