Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1369 "Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, iegādājas, uzglabā un izlieto zāles"

MK, Noteikumi,  Nr. 1369
01.12.2009

Apstiprināti Zemkopības ministrija sagatavotie noteikumi „Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, iegādājas, uzglabā un izlieto zāles". Iepriekš spēkā bija Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.244 „Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumi un personas, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, iegādājas, uzglabā un izlieto zāles”(turpmāk – noteikumi Nr.244).


Noteikumos Nr.244 noteikta:
1) prasība praktizējošiem veterinārārstiem četras reizes gadā iesniegt Pārtikas un veterinārajā dienestā informāciju par zāļu izlietojumu;
2) standartizētas zāļu uzskaites formas atskaitēm, ko praktizējošs veterinārārsts iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā un zāļu uzskaites veidlapām.

Jaunajā noteikumu projektā atšķirībā no noteikumiem Nr.244:
1) atcelta prasība veterinārmedicīniskās prakses veicējiem sniegt stingri noteiktu atskaiti par zāļu izlietojumu Pārtikas un veterinārajam dienestam 4 reizes gadā;
2) precizēta kārtība, kādā veterinārārsts izvēlas zāles dzīvnieku ārstēšanai, ja nav pieejamas nepieciešamās veterinārās zāles (kaskādes princips);
3) ir atsauces uz Eiropas Savienības regulām, kurās noteikti izņēmumi zāļu lietošanā zirgu dzimtas dzīvniekiem, tā atvieglojot veterinārārstu darbu, praksē ņemot vērā Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktus;
4) nav noteikta prasība informāciju par zāļu izlietojumu uzglabāt noteiktās formas veidlapās. Ir noteikts minimālais informācijas apjoms, ko jāsaglabā, tā ļaujot uzņēmējam pašam izvēlēties informācijas uzglabāšanas veidu.

 

AgroPols

x

Paroles atgadināšana