Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1458 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.590 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""

MK, Noteikumi,  Nr. 1458
15.12.2009

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.590 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi”.

Izslēdzot no Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma prasību par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai, tiek atcelta arī prasība par to, ka zemes lietošanas veida izmaiņas, kas saistītas ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības izmaiņām, tiek pievienotas Meža valsts reģistram un nosūtītas Valsts zemes dienestam tikai pēc tam, kad veikta lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija.

Turpmāk par vairākām cirsmām būs jāiesniedz viens apliecinājums, tāpat samazināts sagatavojamo eksemplāru skaits apliecinājumiem par meža reproduktīvā materiāla iegūšanu un apliecinājumiem par minerālmēslu un pesticīdu lietošanu meža zemēs.

Normatīvajā aktā ieviests jauns meža zemes veidu meža apsaimniekošanā – kokmateriālu krautuves vieta.


 

AgroPols

x

Paroles atgadināšana