Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1453 "Meža atjaunošanas noteikumi"

MK, Noteikumi,  Nr. 1453
15.12.2009

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus "Meža atjaunošanas noteikumi".

Turpmāk Valsts meža dienests (VMD) meža atjaunošanas un atjaunoto mežaudžu (jaunaudžu) kopšanas pārbaudes veiks izlases veidā, tādējādi mazinot administratīvo slogu, kā arī uzliekot meža īpašniekiem lielāku atbildību par iesniedzamās informācijas kvalitāti.

Noteikumos mainīts meža atjaunošanas termiņš atsevišķiem meža augšanas apstākļu tipiem. Piemēram, damaksnī noteikts mežu atjaunot ne vēlāk kā piecus gadus pēc cirtes vai citu faktoru ietekmes, savukārt dumbrājā un liekņā mežs jāatjauno ne vēlāk kā desmit gadu laikā.

Tāpat noteikti meža augšanas apstākļu tipi, kuros mežaudzi atzīst par atjaunotu, ja tajos atjaunošanās notikusi ar priedi. Pārējos meža augšanas apstākļu tipos atjaunotajai mežaudzei ir pieļaujams jebkurš koku sugu sastāvs, kas ļaus meža īpašniekam veiksmīgāk lemt par meža audzēšanas mērķi.

Noteikumi arī paredz, ka atjaunotajai mežaudzei jāatbilst koptas mežaudzes kritērijiem ne vēlāk kā desmitajā gadā pēc mežaudzes atzīšanas par atjaunotu tad, ja mežaudzes valdošās koku sugas koki ir skuju koki, un ne vēlāk kā piektajā gadā pēc mežaudzes atzīšanas par atjaunotu tad, ja mežaudzes valdošās koku sugas koki ir lapu koki.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana