Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1451"Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.128 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""; MK noteikumi Nr.1452 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.146 "Veterinārās kontroles kārtība, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm""; MK noteikumi Nr.1454 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.147 "Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm""

MK, Noteikumi,  Nr. 1451; 1452; 1454
15.12.2009

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.128 "Rotaļlietu drošuma noteikumi".
Rotaļlietu atbilstību šo noteikumu prasībām uz valsts (muitas) robežas pārbauda Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija.
Grozījumi nosaka, ka Sanitārās robežinspekcijas funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests.

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.146 "Veterinārās kontroles kārtība, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm".
No trešajām valstīm Latvijā ievestu dzīvnieku veterināro kontroli uz valsts robežas veic Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija.
Grozījumu mērķis ir noteikt, ka Sanitārās robežinspekcijas funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests.

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.147 "Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm".
Noteikumi nosaka, ka no trešajām valstīm Latvijā ievestu dzīvnieku izcelsmes produktus veterināro kontroli uz valsts robežas veic Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija.
Grozījumu mērķis ir noteikt, ka Sanitārās robežinspekcijas funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests.

 

AgroPols

x

Paroles atgadināšana